Polityka powinna wspierać produkcje bezpiecznej żywności

Komitety Copa i Cogeca chwalą w zaproponowane  przez  Komisję Europejską zmiany do narzędzia stabilizacji dochodów w rozporządzeniu omnibus, gdyż pozwolą one na uruchomienie tego środka w momencie gdy dochód gospodarstwa spadnie o 20 a nie o 30%.

Zdaniem Copa i Cogeca jest to krok we właściwym kierunku, który powinien zwiększyć częstotliwość stosowania tego narzędzia i doprowadzić do lepszego ukierunkowania wsparcia, zwłaszcza w branży mleczarskiej i wołowej.

Jak zaznacza Copa – Cogeca wniosek ten zawiera również zmiany do instrumentów finansowych, by rolnicy mogli łatwiej otrzymywać pożyczki w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.

W ocenie tych największych europejskich organizacji rolniczych  konieczne jest wspólnej polityki rolnej . Dlatego też Copa i Cogeca  nakłaniają wszystkie unijne instytucje związane z sektorem rolnym do stworzenia wspólnej, silnej i prostej dla wszystkich polityki, która wesprze rolników w dalszej produkcji bezpiecznej, wysokiej jakości, pożywnej żywności, wytwarzanej w sposób zrównoważony dla obywateli.

Źródło: Copa – Cogeca