POLICE zmniejszają moce produkcyjne

Zakłady Chemiczne POLICE” ograniczą tymczasowo moce produkcyjne i zredukują zatrudnienie. Czasowe ograniczenie mocy wytwórczych dotyczy nawozów wieloskładnikowych, amoniaku, kwasu fosforowego i kwasu siarkowego. Redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie 81 osób.”

Decyzję o harmonizacji mocy produkcyjnych Zarząd Spółki podjął po analizie dotychczasowych trendów rynkowych, aktualnej sytuacji rynkowej oraz faktycznego wykorzystania instalacji produkcyjnych w I półroczu 2009 r. Dzięki tym ograniczeniom Spółka ma nadzieję na zaspokojenie szacowanego popytu oraz sprzedaży z dodatnimi marżami pokrycia.
Odciążone linie technologiczne utrzymywane będą w stanie gotowości do podjęcia produkcji. Decyzja o przywróceniu dotychczasowego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych podjęta zostanie w sytuacji poprawy koniunktury oraz zagwarantowania odpowiednich marż pokrycia.
Pracownicy zatrudnieni dotychczas przy obsłudze powyższych instalacji zostaną częściowo alokowani na inne stanowiska pracy. Niemniej jednak ograniczenie mocy produkcyjnych spowoduje spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 81 osób.