Police reagują na ożywienie rynku

Zakłady Chemiczne Police uruchomiły na czas wiosennego sezonu sprzedaży jedną z dwóch czasowo wyłączonych linii produkcyjnych nawozów NPK, jak również wprowadziły do oferty kolejny nawóz wiosenny.

Czasowe uruchomienie jednej dodatkowej linii produkcyjnej nawozów wieloskładnikowych potrwa do końca marca 2010 roku, a obsługę stanowić będą pracownicy przesunięci z innych instalacji.
Wiosenna oferta Polic to uruchomienie produkcji nowego nawozu Polifoska 21, którego skład chemiczny ma zapewnić dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od wczesnej wiosny, zwiększyć odporność oraz wpłynąć na poprawę jakości plonu.. Produkt zawiera 21% azotu i 34% siarki. Wszystkie składniki występują w formach dobrze przyswajalnych przez rośliny. Zakłady szacują wiosenną sprzedaż nowego nawozu na poziomie 20 tys. ton.