POLICE osiągnęły 88 mln zł zysku

Trzy kwartały 2008 przyniosły Z. Ch. POLICE” SA bardzo dobre wyniki. Spółka zrealizowała 340,9 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości blisko 2,2 mld zł. Na tak dobre wyniki miały wpływ rosnące ceny nawozów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.”

Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale 2008 o 52,6% jest przede wszystkim efektem rosnących cen nawozów, których sprzedaż w drugim kwartale wzrosła o 53,0% – informuje Spółka. Wzrost sprzedaży chemikaliów o prawie 700% wynika przede wszystkich z wysokiej sprzedaży amoniaku oraz kwasu siarkowego. Sprzedaż bieli utrzymała się na poziomie sprzed roku. Zysk netto w trzecim kwartale osiągnął niecałe 88 mln zł, co stanowi wzrost o 136,6% w porównaniu do roku ubiegłego.

Pomimo pogorszenia się koniunktury na rynku nawozowym, spowodowanego spadkiem siły nabywczej rolników, przychody ze sprzedaży utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie ze względu na utrzymujące się wysokie ceny nawozów.

opr. MS/Wrp.pl