Police odnotowały straty

Pomimo utrzymania wysokiego poziomu przychodów POLICE” odnotowały w III kwartale stratę netto. Na wynikach zaważyły utrzymujące się od I półrocza niekorzystne tendencje rynkowe, a także przypadający na III kwartał sezon remontowy głównych instalacji produkcyjnych. N”

W zamkniętym właśnie III kwartale Z. Ch. POLICE” SA osiągnęły 369,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. Były one o 3% niższe niż w III kwartale 2005 roku. Spółka zanotowała także stratę netto na poziomie 21,4 mln zł. Komentując wyniki III kwartału Zarząd zwrócił uwagę, że zgodnie z przewidywaniami zauważalne w I półroczu 2006 roku niekorzystne tendencje w otoczeniu w jakim działała Spółka przeniosły się także na III kwartał. W ocenie Zarządu o ujemnym wyniku netto trzeciego kwartału zdecydowały przede wszystkim splot niezależnych od Spółki okoliczności tj. warunki pogodowe, niższe ceny bieli tytanowej na światowych rynkach, załamanie światowych cen amoniaku, przy jednoczesnym utrzymywaniu się wysokich cen surowców. Wyniki pogłębiły dodatkowo przestoje głównych instalacji produkcyjnych związane z przypadającym na III kwartał sezonem remontowym. W efekcie Spółka ponosiła wysokie, stałe koszty działalności przy ograniczonej produkcji przez prowadzone w tym czasie prace remontowe. Podsumowując trzeci kwartał Spółka zwraca uwagę, że obserwuje powolne odwracanie się negatywnych trendów, które może być zauważalne w działalności Zakładów, w bieżącym IV kwartale.

źródło: rzecznik prasowy Z.Ch.Police””

opr. MS