POLICE na minusie

Mimo niższych cen, popyt na produkty Spółki nie wzrastał, a obroty na rynku nawozów, szczególnie wieloskładnikowych były niewielkie. W efekcie Spółka w pierwszym półroczu 2009 roku odnotowała stratę na poziomie 232 mln zł przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 873,4 mln zł. Jednocześnie w Spółce trwa realizacja programu restrukturyzacji, który ma przynieść firmie łączny efekt w wysokości 298 mln zł w 2009 roku.

Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu wyniosły 873,4 mln zł, co stanowiło spadek o 41,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2008 roku. Koszt własny sprzedaży był wyższy od przychodów i wyniósł 948,6 mln zł, co doprowadziło do straty brutto na sprzedaży w wysokości 75,1 mln zł. W efekcie wynik netto za pierwsze półrocze wyniósł 232 mln zł straty.
Wycena i realizacja instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym obciążyła wynik w wysokości 40,9 mln zł. Aktualnie, obserwowana jest dynamiczna fala umocnienia krajowej waluty względem walut obcych oraz prawdopodobieństwo dalszego umacniania złotego wraz z poprawą ogólnoświatowej koniunktury gospodarczej. Powyższa sytuacja powinna wpłynąć korzystnie na wycenę portfela posiadanych przez POLICE” instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym w kolejnych kwartałach 2009 roku.

Obecnie Spółka jest na etapie realizacji Programu Restrukturyzacji Z. Ch. “POLICE” SA. Uzyskanie planowanych efektów finansowych w 2009 jest realizowane poprzez aktywizację sprzedaży, redukcję kosztów, restrukturyzację zatrudnienia oraz zbycie aktywów. Oszacowano, że w wyniku przeprowadzenia wszystkich działań, łączny ich efekt przyniesie polickiej fabryce chemicznej 298,8 mln zł. W pierwszym półroczu 2009 roku, w wyniku działań restrukturyzacyjnych Spółce udało się uzyskać efekt finansowy na poziomie 168 mln zł, co stanowi ponad 56% planu w 2009 roku.

Do najważniejszych czynników mających istotny wpływ na poziom sprzedaży nawozów w I półroczu 2009 roku należy zaliczyć: kontynuację negatywnych trendów popytowych na rynku nawozowym w skali lokalnej, europejskiej i światowej, niski poziom cen na rynkach światowych i konieczność wprowadzania znaczących obniżek na rynku krajowym i eksportowym, prowadzone akcje promocyjne, utrzymywanie się wysokich cen soli potasowej oraz istotne spadki cen fosforytów, kwasu fosforowego i siarki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności