Poldanor zakończył budowę 6. biogazowni rolniczej!

15 listopada 2010 r. w Świelinie w województwie zachodniopomorskim odbyła się uroczystość rozruchu technologicznego szóstej już biogazowni rolniczej Poldanoru. Poldanor SA jest liderem na rynku biogazowni rolniczych w Polsce. Biogazownia w Świelinie jest już szóstym tego typu obiektem, do 2013 firma planuje uruchomić ich w sumie dwanaście. Biogazownie są obecnie jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się sektorów związanych z energią odnawialną.

Biogazownia rolnicza w Świelinie, podobnie jak istniejące już obiekty w Pawłówku, Płaszczycy, Kujankach, Koczale i Nacławiu, służy do produkcji biogazu i wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Surowcem energetycznym są odchody zwierzęce (gnojowica) wymieszane z komponentami uzupełniającymi – kiszonką kukurydzianą, gliceryną oraz produktami ubocznymi i półproduktami produkcji roślinnej i produkcji pasz.
Kazimerz Plocke – Sekratarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w liście do Poldanoru napisał: Podejmowane (…) działania stanowią potwierdzenie, że zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami produkcji rolnej i ochrony środowiska jest możliwe. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspiera działania mające na celu rozwój odnawialnych źródeł energii w szczególności opartych na substratach pochodzenia rolniczego. Jestem przekonany, że rozwiązania wprowadzone przez firmę Poldanor w biogazowniach rolniczych będą wzorem dla potencjalnych inwestorów i dowodem, że nawet niewielkiej mocy biogazownia może być źródłem dodatkowych przychodów dla producenta rolnego”.
Pierwsza biogazownia Poldanoru została wybudowana w roku 2005 w Pawłówku, następne w 2008 r. w Płaszczycy i Kujankach, w Koczale w 2009 r. i w czerwcu tego roku w Nacławiu.

Grzegorz Brodziak, Prezes Zarządu Poldanor SA powiedział: “Budowa biogazowni rolniczych jest ściśle powiązana z naszą strategią. Poldanor świadomie wpisuje się w ogólnonarodowe i europejskie strategie ochrony środowiska, szczególnie te związane z obszarem naszego działania, czyli w rolnictwie. Realizujemy je poprzez m.in. obniżanie emisji gazów cieplarnianych, wdrażanie projektów służących produkcji “zielonej energii” z odnawialnych źródeł i racjonalizację gospodarki nawozami naturalnymi oraz odpadami. Naszym celem długoterminowym jest budowa biogazowni przy większości naszych ferm hodowlanych.”

W skład biogazowni rolniczej w Świelinie wchodzą następujące obiekty:
•plac na komponenty
•zbiornik wstępny- 962,0 m3
•zbiornik na komponenty- 962,0 m3
•zbiornik fermentacyjny- 3 990,0 m3
•zbiornik pofermentacyjny – 2 490,0 m3
•budynek techniczny
•budynek pomp
•system oczyszczania biogazu
•chłodnica
•stacja transformatorowa biogazowni
•agregat prądotwórczy o mocy – 625 kWe i 686 kWt
•kocioł grzewczy o mocy – 701 kW”
• dwukomorowy zbiornik na gnojowicę.

Roczny wsad do biogazowni rolniczej w Świelinie wynosi:
•wsad gnojowicy około 11 000 ton/rok
•wsad kiszonki kukurydzianej około 14 000 ton/rok
•wsad gliceryny około 4 000 ton/rok (opcja)

Roczna produkcja biogazowni rolniczej w Świelinie:
•biogaz około 2 500 000 m3/rok
•energia elektryczna około 5 200 000 kWh/rok
•energia cieplna około 5 700 000 kWh/rok

Dzięki biogazowniom spółka produkuje “”zieloną”” energię elektryczną i przeznacza ją w części na własne potrzeby, a nadwyżkę sprzedaje do sieci. Ciepłem “”odpadowym”” ze schładzania silnika w instalacjach biogazowych ogrzewane są budynki produkcyjne i socjalne, a przefermentowany nawóz organiczny (o lepszych parametrach) jest zagospodarowany na własnych polach.

Wrp.pl na podst. Poldanor

“””