Poldanor SA wyróżniony w konkursie “Firma Dobrze Widziana”

Firma Poldanor SA znalazła się wśród pięciu nominowanych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego w konkursie Firma Dobrze Widziana”, który nagradza firmy o najbardziej odpowiedzialnym społecznie wizerunku. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego odbyła się 9 lutego br. w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy.”

Spółka Poldanor znalazła się wśród firm wyróżnionych za aktywne wspieranie działań prospołecznych oraz angażowanie się w inicjatywy lokalne. Od początku swojej działalności Poldanor SA konsekwentnie realizuje politykę CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Idee zaangażowania społecznego i odpowiedzialności społecznej biznesu firma Poldanor SA wprowadza w życie wspierając liczne inicjatywy społeczności lokalnych m.in. w ramach organizowanego od trzech lat konkursu Działajmy razem”. Wytypowane w konkursie zwycięskie koncepcje zyskują wsparcie firmy Poldanor SA oraz jej pracowników, którzy pomagają w realizacji projektów w ramach wolontariatu pracowniczego.


Firma Poldanor jest głęboko przekonana, że wychodzenie naprzeciw społecznym potrzebom oraz angażowanie się w projekty na poziomie lokalnym to nie tylko kwestia dbania o dobry wizerunek firmy, ale przede wszystkim obowiązek każdego przedsiębiorcy.

Głównym celem konkursu “Firma Dobrze Widziana” ,organizowanego przez Business Centre Club, jest szerzenie wiedzy na temat istoty działań społecznych przedsiębiorstw oraz promowanie tych firm, które w obszarze swojej działalności prowadzą takie projekty. Równolegle do konkursu BCC prowadzi badania diagnozujące stan społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także organizuje liczne konferencje poświęcone tym zagadnieniom.