Poldanor SA „Firmą Dobrze Widzianą”

Poldanor SA został laureatem konkursu o tytuł „Firma Dobrze Widziana” w kategorii „rynek i miejsca pracy”, znajdując się w gronie 29 wyróżnionych firm w kraju. Uroczysta gala odbyła się 19 listopada 2013 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Jest to już drugie wyróżnienie dla firmy Poldanor w tym konkursie.

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie tych firm, które wyróżniają się w danych województwach aktywnością w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.  W ramach projektu przeprowadzane są również badania w zakresie postrzegania przez przedsiębiorców oraz kadrę zarządzającą tematu CSR oraz kampania informacyjna obejmująca seminaria, konferencje oraz publikacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizatorem konkursu jest Business Center Club. Honorowy patronat objął Minister Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodę przyznano w czterech kategoriach: społeczne zaangażowanie, ekologia, rynek i miejsca pracy, strategia i komunikacja.
Poldanor SA jest rozpoznawalnym w regionie przedsiębiorstwem zajmującym się chowem i hodowlą trzody chlewnej, produkcją roślinną oraz produkcją biogazu. Firma, prowadząc działalność w oparciu o filozofię zrównoważonego rolnictwa i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zwraca szczególną uwagę na dobrostan zwierząt, dba o środowisko naturalne i angażuje się w sprawy lokalnej społeczności. 
(wrp.pl)