Poldanor S.A. nagrodzony na Koszalińskich Dniach Techniki

Poldanor SA otrzymał nagrodę I Stopnia w ramach konkursów gospodarczych organizowanych podczas 42. Koszalińskich Dni Techniki. Wręczenie nagrody odbyło się na uroczystej Gali 15 maja 2010 r.

W kategorii Za nowe rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska za rok 2009″ nagrodzony został projekt grupy pracowników Poldanor SA z Działu Biogazu pod kierownictwem jego Dyrektora Benny Hedegaard Laursena, na temat “Biogazownia rolnicza w Nacławiu – pierwsza biogazownia w woj. zachodniopomorskim”.

Organizatorem konkursów jest Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, a ich celem jest wyróżnienie i nagrodzenie najbardziej wartościowych projektów gospodarczych, propagowanie wizerunku rzetelnego pracodawcy, promocja nowoczesnej technologii, wynalazczości i innowacyjności – jako kierunków zmierzających do poprawy konkurencyjności i koniunktury gospodarczej regionu i kraju.
Nagradzano także inne przedsięwzięcia w różnych kategoriach tj.: Zachodniopomorski Produkt 2010, Inwestycja 2010, Usługa 2010, Koszaliński Produkt 2010 czy Za nowe rozwiązania w dziedzinie techniki za rok 2009.
Honorowy patronat nad wszystkimi konkursami sprawowali: Minister Gospodarki, Wojewoda Zachodniopomorski, Prezydent Miasta Koszalina oraz Rektor Politechniki Koszalińskiej. Po raz pierwszy współorganizatorem uroczystości był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz FSN-T NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego NOT w Szczecinie.

Dodatkowe informacje o firmie Poldanor S.A.
Spółka prowadzi działalność od kwietnia 1994 r. Podstawową działalnością firmy jest chów i hodowla trzody chlewnej oraz uprawa roślin, a także hurtowa sprzedaż zwierząt oraz płodów rolnych. Bazę dla prowadzonej przez spółkę działalności stanowią wydzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Spółka prowadzi chów trzody chlewnej w ponad 20 fermach oraz produkuje pasze w nowoczesnej wytwórni pasz w Koczale. Powierzchnia użytkowanych rolniczo gruntów wynosi ponad 15 000 ha.

Źródło: Poldanor