Polak ponownie przewodniczącym grupy roboczej COPA

Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, członek rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych – reprezentujący Federację w Grupie Roboczej COPA „Promocja Produktów Rolnych” został ponownie wybrany przewodniczącym tej grupy. Wybory odbyły się 8 grudnia w Brukseli.

Jak udało się nam ustalić, wybór został przyjęty przez aklamację.
 
Zdaniem Wierzbickiego, w kontekście wyzwań, przed jakimi stają rolnicy, potrzebujemy silnej polityki pozwalającej na promocję produktów rolnych na rynku wewnętrznym i rynkach rozwijających się, jak Chiny czy Indie. Polityka promocji, jak podkreśla przewodniczący grupy roboczej Copa „Promocja produktów rolnych” odgrywa ważną rolę, zapewniając rozpoznawalność unijnych produktów w Europie i na świecie. Ze względu na znaczne zróżnicowanie europejskiej produkcji potrzebujemy więc elastycznych programów obejmujących jak najwięcej produktów.
 
Jerzy Wierzbicki – od 2004 roku zajmuje się problemem produkcji i promocji w Polsce wołowiny wysokiej, jakości o standardowych parametrach jakościowych. Od 2005 roku piastuje funkcje prezesa zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM). W ramach działalności PZPBM współorganizował i uczestniczył w wizytach studyjnych w Hiszpanii, Francji, Anglii, Szkocji, Irlandii, Austrii z zakresu produkcji żywca wołowego, wołowiny oraz marketingu i promocji wołowiny. Współautor dokumentów strategicznych „Program Restrukturyzacji Sektora Wołowiny PRSW 2007-2013” oraz Program Produkcji Wołowiny Wysokiej, Jakości „Eurostek 2012”.
 
Współautor systemu produkcji wołowiny wysokiej, jakości Quality Meat Program (QMP) uznanego decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności i wpisanego do wsparcia w PROW 2007-2013 po akceptacji przez Komisję Europejską. Jeden z kilku konstruktorów konsensusu z dnia 17 kwietnia 2008 roku organizacji rolniczych i przetwórców, który pozwolił na uchwalenie przez Sejm Ustawy o promocji produktów rolno-spożywczych. 
 
Organizator i ekspert w projekcie ”Wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w branży produkcji mięsa wołowego w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia ich konkurencyjności” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Współautor kilku publikacji naukowych w zakresie badań rynku i badań popytu na wołowinę. Kierownik zadania „ Badania popytu” w projekcie badawczym „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategia do widelca do zagrody” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Konsorcjum Naukowo Przemysłowe w składzie SGGW w Warszawie – lider, UWM w Olsztynie i PZPBM – partnerzy.
 
Uczestnik prac Polskiej Platformy Technologicznej Żywności. Ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych w Grupie Roboczej  MRiRW ds. PROW 2014-2020
 
Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 
Obi oba