Polacy coraz chętniej inwestują w kolektory słoneczne

Najpopularniejszym i najtańszym sposobem przetwarzania energii solarnej są kolektory słoneczne, wykorzystywane najczęściej w rolnictwie i w budynkach jednorodzinnych. Takie systemy fotowoltaiczne to wydajna metoda pozwalająca w ekologiczny i ekonomiczny sposób ogrzewać domy i podgrzewać wodę do celów gospodarczych.

Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja solarna działająca w polskich warunkach klimatycznych pozwala pozyskać w ciągu roku przeciętnie 300-600 kWh energii z 1 m²  powierzchni roboczej kolektora. W obliczu rosnących cen za energię elektryczną, dużą popularność zyskuje fotowoltaika, a Polska staje się czołowym rynkiem europejskim dla rozwoju instalacji kolektorów słonecznych. Polacy coraz częściej decydują się na zakup i montaż tego typu urządzeń, które w dłuższej perspektywie pozwolą generować oszczędności. Powierzchnia zainstalowanych w Polsce kolektorów słonecznych na przestrzeni 10 lat (od 2000 roku) znacząco wzrosła z 21 000 m² do 655 800 m². Przy takim tempie wzrostu, polski rynek solarnej energii termicznej ma szanse stać się do 2020 roku trzecim co do wielkości rynkiem w Europie. 
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że fotowoltaika będzie podstawowym źródłem energii elektrycznej na świecie po roku 2050. Polska powinna mieć swój udział w tym rynku. Jego rozwój powinien być stały i stabilny przy optymalnych kosztach. 
 
AT na podstawie informacji prasowej REECO Poland