Pół miliona EUR na analizę rynku mleka

Komisja Europejska przeznaczy 500 tys. EUR na projekt analizy dotyczącej przyszłych zmian w sektorze mleka. Analiza ma dotyczyć zmian na rynku mleczarskim po 2015 roku, czyli gdy zniesiony zostanie obecnie funkcjonujący system kwot mlecznych. Oferty można składać do dnia 8 października 2012 roku.

Projekt ma na celu identyfikację głównych przyszłych trendów, perspektyw oraz wyzwań dla sektora mleczarskiego po 2015 roku. Analiza rynku ma koncentrować się na dwóch głównych tematach:
– równowaga na rynku i konkurencyjność europejskiego sektora mlecznego,
– zrównoważona produkcja mleka w UE przy uwzględnieniu zróżnicowania regionalnego.

Komisja Europejska będzie przyjmowała oferty dotyczące wykonania analizy do dnia 8 października 2012 roku. Budżet przeznaczony na projekt to 500 tys. EUR. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia analizy w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy.