Pół miliarda dla młodych rolników

Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. W tym roku na taką pomoc ARiMR ma 500 milionów zł, a wnioski o przyznanie pomocy z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom” przyjmowane są od 26 kwietnia do 24 czerwca.”

Młody rolnik może otrzymać jednorazową, bezzwrotną premię w wysokości 75 tys. złotych. Z takiej pomocy może skorzystać w tegorocznym naborze ponad 6,5 tys. osób. W pierwszych dniach naboru wnioski o pomoc złożyło491 młodych rolników.
Zasady przyznawania pomocy młodym rolnikom są znacznie korzystniejsze niż te obowiązujące w ubiegłym roku.
Możliwe staje się bowiem uzyskanie pomocy przez WSZYSTKICH MŁODYCH ROLNIKÓW, którzy już prowadzą gospodarstwa rolnicze bez względu na sposób ich nabycia, o ile od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie więcej niż 18 miesięcy.

Pomoc z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom” kierowana jest do rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku życia a planują gospodarowanie lub już gospodarują na własny rachunek. Jednym z warunków skorzystania przez nich z 75 tysięcznej premii jest posiadanie wykształcenia gwarantującego dobre przygotowanie do zawodu rolnika lub odpowiedniego stażu pracy w rolnictwie. Istnieje także możliwość uzupełnienia wykształcenia w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Dotychczas pomoc z PROW 2007-2013 została przyznana ponad 16,2 tys. młodych rolników.
Szczegóły na http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-dzis-rusza-nabor-wnioskow-o-przyznanie-premii-mlodym-rolnikom-kopiuj-1-1.html