Pojazdy i maszyny rolnicze napędzają rynek leasingu

Według danych pochodzących z firm zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu w pierwszym półroczu 2014 roku sfinansowano środki trwałe o łącznej wartości prawie 18 500 mld zł, a dynamika wzrostu r/r wyniosła prawie 27%.

Według danych ZPL w I półroczu 2014 leasingodawcy sfinansowali pojazdy o wartości blisko 11 120 mln zł, co oznacza prawie 36,9% wzrost w stosunku do analogicznego okresu. Wśród nich największe przyrosty odnotowano w pojazdach ciężarowych (2 966,27 mln zł, 108,3%), pojazdach o masie do 3,5 tony (2 138,77 mln zł, 175,2%), pojazdach ciężarowych pow. 3,5 t. (792,33 mln zł, 54,6%) oraz autobusach (583,90 mln zł, 78,4%).
BZ WBK Leasing posiada 11% udział w rynku. W I połowie 2014 r. firma sfinansowała ruchomości o wartości 695,50 mln zł, co daje dynamikę wzrostu +32,1% r/r. Na tak dobry wynik wpłynęło przede wszystkim finansowanie maszyn rolniczych. W tym roku sfinansowano ruchomości na kwotę 349,06 mln zł (wzrost 51% r/r). W samym tylko drugim kwartale odnotowano rekordowe wyniki na poziomie 155 mln zł w finansowaniu maszyn rolniczych. Jest to rezultat lepszy o 27% w porównaniu do pierwszego kwartału br. i aż o 51% lepszy niż przed rokiem, co pozwoliło uzyskać w skali sześciu ostatnich miesięcy dynamikę o 36% większą niż rynek. Osiągnięcia w tym zakresie, to zdecydowanie zasługa dedykowanej do tego segmentu oferty, gdzie Klienci mogą liczyć na kompleksową ofertę finansowania maszyn i sprzętu rolniczego obejmującą pożyczkę, leasing oraz pakiety ubezpieczeniowe gwarantujące bezpieczeństwo transakcji. Dodatkowo przyczynia się do tego dobra współpraca z partnerami biznesowymi i dostawcami sprzętu oraz sieci sprzedaży ds. agrobiznesu. 
 
AT za BZ WBK Leasing