Pogodynka dla rolników

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) redaguje stronę Agro meteo – poświęconą prognozom agrometeorologicznym.

Celem portalu www.agrometeo.pogodynka.pl jest wspomaganie rolników w zakresie prowadzenia prac polowych i zabiegów agrotechnicznych tak, aby w pełny sposób umożliwić im wykorzystanie panujących warunków pogodowych i klimatycznych. Dlatego też na stronie tej prezentowane są informacje o przebiegu podstawowych elementów meteorologicznych mających wpływ na stan wegetacji roślin, a tym samym na planowanie zabiegów agrotechnicznych.

Na portalu, jak podkreśla IMGW, oprócz specjalistycznej prognozy pogody, publikowane są również informacje dotyczące wilgotności gleby, wielkości promieniowania docierającego do powierzchni ziemi oraz stanu wegetacji roślin i stanu zagrożenia wystąpieniem różnego rodzaju szkodników na danym obszarze. Informacje zawarte na stronie opracowywane są na podstawie danych satelitarnych i przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób, w formie tabeli i wykresów.

Źródło: IMGW