Pogłowie świń w Niemczech

Pogłowie świń w Niemczech w maju 2007 r. osiągnęło 27,1 mln sztuk, czyli było o 2,2% większe niż rok wcześniej. Jest to liczebność największa od czasu zjednoczenia Niemiec. N

Logo CBR:


W największym stopniu, bo o 4,6%, zwiększyła się liczebność tuczników. Jest to wynik wzrostu importu prosiąt. Najszybciej liczebność świń zwiększała się w Północnej Nadrenii-Westfalii. Wzrosła ona o 5,2%. Na zachodzie kraju pogłowie świń zwiększało się w większym stopniu niż na wschodzie. Ocenia się, że w 2008 r. sytuacja ulegnie pogorszeniu z powodu wzrostu cen pasz i małej opłacalności hodowli.

(Agra Europe 2007, nr 2271, s. M/6)
W.M.

N