Pogłowie świń w Belgii

W większości krajów europejskich, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej, pogłowie świń w ubiegłym roku zmniejszyło się. W Belgii natomiast pogłowie to lekko wzrosło. Osiągnęło 6 303,683 tys. sztuk, czyli było o 0,7% większe niż rok wcześniej.

Wzrosła jedynie liczebność młodych zwierząt, o masie od 20 do 50 kg. Spadło pogłowie stada zarodowego, a szczególnie knurów (o 4,8%) i loszek (o 5,4%). Mimo lekkiego wzrostu pogłowia zwierząt, sytuacja finansowa utrzymujących je rolników nie jest dobra. W ciągu ostatniego roku 8% gospodarstw specjalizujących się w produkcji wieprzowiny zostało zlikwidowanych.