Pogłowie spada, ceny rosną

Pogłowie świń notowane w polskich gospodarstwach pod koniec listopada 2007 roku obniżyło się o 6% w porównaniu z rokiem 2006. Spadek liczby młodych świń był oczekiwany ze względu na odnotowane w sierpniu zmniejszenie się pogłowia macior o 10%. Od początku 2007 roku obserwuje się cykliczny spadek pogłowia świń w Polsce.

Małe zyski i wysokie koszty utrzymania spowodowały, iż wielu hodowców wycofało się z produkcji, co doprowadziło do redukcji stad. Trend zostanie utrzymany, gdyż ceny trzody w obserwowane w Polsce w styczniu 2008 roku spadły o kolejne 20 euro centów za kilogram. Oprócz słabego popytu, na krajowe ceny ma dodatkowy wpływ import mięsa z Niemiec i Danii. Ceny trzody mogą ulec zmianie pod warunkiem wznowienia kontroli eksportowych Rosji.

Tymczasem GUS opublikował również analizy dotyczące sytuacji cenowej na rynku żywca wieprzowego w styczniu. Ceny te w skupie wynosiły średnio 3,49 zł/kg i były wyższe o 3,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 10,3% w porównaniu ze styczniem 2007r. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono średnio 3,60 zł, tj. o 1,7% więcej niż przed miesiącem i o 4,7% niż przed rokiem. W porównaniu do grudnia, w styczniu br. relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia pozostały na tym samym poziomie i wyniosły odpowiednio 4,7 i 4,4. Za prosię w obrocie targowiskowym płacono średnio 83,72 zł/szt., tj. o 11,5% więcej niż przed miesiącem, ale o 1,5% mniej niż przed rokiem.

opr. MS
Wrp.pl