Pogłowie bydła w Niemczech

Według spisu przeprowadzonego w maju br., pogłowie bydła w Niemczech wyniosło 12,9 mln sztuk, czyli było tylko o 0,2% mniejsze niż rok wcześniej. Liczba gospodarstw, w których odchowuje się bydło spadła o 3,1% i wynosi 188,8 tys.

Liczebność bydła mlecznego nie zmieniła się i utrzymuje się na poziomie 4,2 mln sztuk. Stanowi ono 32,5% pogłowia bydła ogółem w kraju. Liczebność buhajów w wieku od roku do dwu lat spadła o 2,5%, a ich ubój zmniejszył się o 9% w pierwszej połowie 2009 r.