Pogłowie bydła w Danii

Pogłowie bydła w Danii niemal nie zmieniło się w ciągu roku – wzrosło o 0,8%.

Osiągnęło ono 1,57 mln sztuk. Nastąpiły jednak zmiany w jego strukturze. Liczba buhajów i bukatów spadła o 3,6%. Wzrosła jednocześnie liczebność jałówek (o 1,9%) oraz krów mlecznych (o 4,0%). W znacznym stopniu zmniejszyła się liczebność krów mamek (o 10,2%).