Pogłowie bydła mięsnego w krajach Unii Europejskiej

W grudniu 2007 r. pogłowie bydła mięsnego w 25 krajach Unii Europejskiej osiągnęło 85,32 mln sztuk, czyli w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosło o 0,5%. W 27 krajach Unii liczebność bydła wyniosła 88,75 mln sztuk (wzrost o 0,3%). Oznacza to odwrócenie wieloletniej tendencji ograniczania liczebności bydła.


Największy wzrost pogłowia wystąpił we Włoszech (o 3,6%). We Francji, będącej krajem o największej w Unii liczebności bydła, wzrost pogłowia wyniósł 1,2%. W Niemczech zajmujących drugie miejsce pod tym względem, pogłowie bydła zmniejszyło się o 0,5%. Przewiduje się, że w 2008 r. pogłowie bydła wzrośnie o kolejne 1,1%.

(Agra Europe 2008, nr 2315, s. M/6)
W.M.
foto: Wrp.pl