Pogada sprzyja cenom zbóż

Na początku roku większość z ankietowanych zakładów paszowych zdecydowała się na podwyżki – wynika z monitoringu Sparks’a. Za pszenicę paszową zakłady płaciły od 450 do 520 zł/t (w większości przypadków cena oscylowała w granicach 470-490 zł/t), podczas gdy 30 grudnia 2009 r. wynosiła ona od 430 do 480 zł/t. Wzrosły również ceny kukurydzy paszowej, które pod koniec pierwszego tygodnia stycznia wahały się od 475 do 530 zł/t. Według specjalistów wzrosty cen w ostatnich tygodniach wynikają nie tyle z ogólnych tendencji, co utrudnień w transporcie zbóż spowodowanych gwałtownym atakiem zimy.

Z danych Sparks’a wynika również, iż silnie zróżnicowane pozostają ceny pszenżyta, które w analizowanym okresie wynosiły od 345 do 400 zł/t (w większości spośród monitorowanych zakładów 380-400 zł/t). W opinii wielu uczestników rynku wzrosty cen zbóż w ostatnich tygodniach wynikają z ograniczeń liczby podmiotów mogących zaoferować sprzedaż ziarna, ze względu na kłopoty z transportem wywołane niekorzystnymi warunkami drogowymi. Jednocześnie utrzymuje się relatywnie duże zainteresowanie zakupem zbóż ze strony zakładów paszowych i młynów. Oczekuje się, iż w przeciągu najbliższych dwóch tygodni czynniki te będą sprzyjać wzrostom cen zbóż na rynku krajowym, przede wszystkim pszenicy i kukurydzy.

Jednocześnie umacniający się od połowy grudnia złoty wpłynął na pogorszenie konkurencyjności polskiego zboża na rynku europejskim i światowym. Specjaliści Banku BGŻ prognozują, iż na dzień 31 stycznia br. kurs euro/zł wyniesie 4,05, a w I półroczu br. kurs złotego będzie się wahał. W miesiącach marzec-kwiecień br. możliwe jest okresowe osłabienie krajowej waluty, które będzie sprzyjać poprawie konkurencyjności krajowego ziarna.