fbpx

Podzieliła ich Salmonella  – konflikt w branży drobiarskiej

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz protestuje przeciwko planowanym zmianom w krajowych programach zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów oraz kur niosek.

Zdaniem Izby proponowane zmiany są wysoce szkodliwe dla branży drobiarskiej ponieważ spowodują one nieuzasadniony wzrost kosztów dla hodowców nie poprawiając efektów zwalczania serotypów Salmonella w Polsce.

Samasz loteria - baner

Jak podkreśla KIP DiP propozycje na które powołuje się Główny Lekarz Weterynarii nie są wspólnym stanowiskiem związków i organizacji drobiarskich, a jedynie stanowiskiem Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej wspieranej przez niektóre organizacje.

–  Należy zauważyć, że KRD-IG reprezentuje w przeważającej większości podmioty ubojowe i przetwórcze, często z dominującym udziałem kapitału zagranicznego, co powoduje, że inicjatywy tej organizacji mogą nie leżeć w najlepszym interesie polskich rolników – producentów żywca i jaj. Zdaniem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz istotne jest, aby wysiłek walki z problemem Salmonelli poniosła cała branża, a nie tylko jej część czyli hodowcy. Pragniemy zwrócić uwagę, że do kontaminacji może dochodzić na późniejszych etapach produkcji drobiarskiej, w związku z tym trudno zrozumieć z jakiego powodu propozycje KRD – IG nie dotyczą w ogóle zakładów przetwórczych oraz ubojowych – mówi Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

KIP- DIP uważa , że nie można zakładać – co sugerują przedstawiciele KRD – nieuczciwości akredytowanych zgodnie z polskim prawem laboratoriów przesądzając jednocześnie, że nowy „niezależny podmiot” lub „niezależne osoby” znajdą się poza wszelkimi podejrzeniami. Takie podejście jest co najmniej logiczną niekonsekwencją. Dlatego powinna zostać utrzymana możliwość przeprowadzania badań w laboratoriach akredytowanych, a nie tylko w Zakładach Higieny Weterynaryjnej.

– Zdecydowanie sprzeciwiamy się powołaniu jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, któremu miałaby zostać przekazana ta kompetencja. Naszym zdaniem włączenie kolejnego ogniwa do systemu może istotnie podnieść koszty chowu drobiu w Polsce, co w efekcie pogorszy zewnętrzną pozycję konkurencyjną polskiego drobiarstwa. Wskazujemy, że hodowcy drobiu – w przeciwieństwie do innych ogniw łańcucha drobiarskiego – już teraz ponoszą obciążenia, które nie niosą z sobą – naszym zdaniem – jakiejkolwiek wartości dodanej (jak choćby Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego). W tym kontekście można także zadać pytanie czy niektóre organizacje drobiarskie nie dążą do zmian w programach zwalczania serotypów Salmonella ze względu na własny wąsko pojęty interes, jak choćby chęć powołania „niezależnego podmiotu” w celu czerpania korzyści finansowych?  – podkreśla  Lisiecki.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz uważa, że należy niezwykle ostrożnie wprowadzać jakiekolwiek dodatkowe rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie występowaniu Salmonelli ze względu na bardzo niską marżowość na jakiej pracuje polskie drobiarstwo i ewentualne negatywne konsekwencje z tym związane.

Przykładem takich działań mogą być chociażby postulaty wprowadzenia dodatkowych badań środowiska pomiędzy cyklami produkcyjnymi. Byłoby to katastrofalnym błędem mogącym skutkować znacznym zmniejszeniem produkcji żywca drobiowego w Polsce. A komu mogłoby na tym zależeć? Chyba nie polskim ubojniom i przetwórniom mięsa drobiowego? – dodaje prezes KIP-DiP

Zdaniem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz system zwalczania występowania bakterii Salmonella w Polsce ma wystarczające narzędzia pozwalające na skuteczne działania.

–  Jeśli jakiekolwiek organizacje branżowe mają uzasadnione podejrzenia wobec hodowców o nieuczciwe praktyki związane z np.: pobieraniem i badaniem prób właścicielskich proponujemy zgłaszać takie przypadki uprawnionym organom ścigania. Sprzeciwiamy się stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej – podsumowuje Piotr Lisiecki.

SDF baner ciągnik
Amistrar Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.