Podział dodatkowych kwot połowowych

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 15 lipca br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich możliwych do odłowienia w M. Bałtyckim, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że dokonał podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy, śledzi z podobszarów 22-24 oraz szprotów.

Obecnie w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad wydaniem stosownych decyzji administracyjnych dotyczących przyznania dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich.

MRiRW /AT/