Podwyżki stawek OC

Kolejne towarzystwa ubezpieczeniowe podnoszą ceny oferowanych przez siebie polis komunikacyjnych. Decyzje w tej sprawie podjęły największe polskie firmy ubezpieczeniowe: Warta, InterRisk, HDI-Asekuracja, jak podaje Rzeczpospolita”. Również PZU i Allianz przygotowane są podobno do takich podwyżek.”

Powodem nowych stawek OC jest ujemny wynik oferowanych ubezpieczeń w 2010 roku. Cała branża straciła w I – III kwartale 2010 r. na sprzedaży autocasco 379,5 mln zł, a OC 556,3 mln zł. Straty dość wyraźnie zaznaczyły się już w latach ubiegłych, w roku 2009 branża straciła na OC 1 mld zł. Wcześniejszego wprowadzenia podwyżek ubezpieczeń komunikacyjnych towarzystwa unikały z obawy przed stratą klientów. W tym roku decyzję o podniesieniu cen podjęły wszystkie największe firmy, z tego powodu zarządy ubezpieczycieli mniej niż w ubiegłym roku obawiają się ucieczki klientów.

Od 15 lutego stawki podniosły towarzystwa InterRisk i Warta. W przypadku InterRisk, podwyżka dotyczyła głównie szkodowej grupy klientów i pojazdów. Łączna podwyżka wyniosła około 10 proc. Warta dokonała korekty taryf dla pojazdów innych niż osobowe. Dotyczyła ona wybranych, najbardziej szkodowych rodzajów pojazdów na wybranych obszarach Polski. Decyzję o podwyżkach, rzędu 3 – 4 proc. podjęła też HDI-Asekuracja, wprowadzając zmiany w taryfie składek za ubezpieczenie OC od drugiej połowy lutego. Według danych zebranych przez Rzeczpospolitą” w ślad za rynkiem ma pójść też PZU, podnosząc stawki dla wybranych regionów Polski i modeli aut (Opel, BMW, Toyota). Podwyżka ma wynieść 4 – 10 proc. Dla całego portfela średnio o kilka procent. Ma to nastąpić po 28 lutego. Oficjalnie PZU przyznało, że dostosowuje ceny OC komunikacyjnego do szkodowości poszczególnych segmentów klientów oraz zmieniających się warunków rynkowych. Szczegółowe dane mają się znaleźć w raporcie rocznym.
Jedynym dużym towarzystwem, które odpowiedziało dziennikowi, że ostatnio nie podwyższało i w najbliższym czasie nie planuje podwyższać cen ubezpieczenia OC komunikacyjnego dla klientów indywidualnych, jest Ergo Hestia.

Źródło: “Rzeczpospolita”