Podwyżki refundacji mogą okazać się niewystarczające

Na czwartkowym posiedzeniu unijnego Komitetu Zarządzającego (22 stycznia br.) określono wysokość refundacji do eksportu produktów mleczarskich z UE, a w piątek Komisja opublikowała odnośne akty prawne. Podniesiono zarówno poziom refundacji zwykłych” dla wszystkich najważniejszych towarów, jak i ustalanych w systemie przetargowym dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) – te ostatnie na nieco wyższym poziomie. N”

Warto dodać, że poziom refundacji w przypadku masła i serów jest niższy niż ostatni przed ich zniesieniem w czerwcu 2007 r., chociaż mają one większy udział w aktualnej cenie zbytu (wskutek znacznie niższego obecnie poziomu notowań na rynkach hurtowych Unii). Stałe zwroty do wywozu OMP ustalono na poziomie najwyższym od czerwca 2005 r., a PMP – od połowy grudnia 2006 r.

Wstępna analiza wskazuje na to, że mimo przywrócenia zwrotów do wywozu unijne produkty mleczarskie są wciąż niekonkurencyjne wobec ciągle zniżkujących notowań na rynkach międzynarodowych. Cień nadziei na udaną rywalizację z handlowcami z Oceanii czy USA mają obecnie w zasadzie tylko eksporterzy z Holandii czy Polski, i to przede wszystkim w odniesieniu do OMP.

Wrpl.pl za FAPA
foto: Wrp.pl