Podwyżki cen produktów mlecznych

Na nowozelandzkiej platformie aukcyjnej Global Dairy Trade 7 z 8 produktów, będących składowymi średniej ważonej ceny, podrożały.

We wtorek 19 kwietnia odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Średnia ważona cen produktów mlecznych zwiększyła się prawie o 4% w stosunku do tej sprzed dwóch tygodni.
 
Tym samym wzrost indeksu przewyższył oczekiwania rynku przybliżane kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange), które wskazywały na nieznaczne zwiększenie indeksu. Wyższa średnia wazona cen to efekt podwyżek 7 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku laktozy (+8,0%), pełnego mleka w proszku (+7,5%) oraz kazeiny podpuszczkowej (+7,5%). Jedynym produktem, którego cena obniżyła się był ser Cheddar (-3,9%). Zmniejszeniu uległa ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 21 206 t wobec 22 682 t na poprzedniej aukcji. 
 
Źródło: Credit Agricole