fbpx
Strona głównaWiadomościPodsumowanie prezydencji Polski

Podsumowanie prezydencji Polski

Zakończyło się przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej (GV4). Było to piąte w historii przewodnictwo naszego kraju w tej grupie. Trwało od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

W oficjalnym Programie polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, który został przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2016 roku wpisane zostały następujące priorytety rolne:

 • Wspólna Polityka Rolna,
 • Bezpieczeństwo żywności,
 • Skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe na rynkach rolnych,
 • Realizacja projektów w obszarze rolnictwa w ramach programu Horyzont 2020,
 • Wzmocnienie pozycji producentów w łańcuchu żywności,
 • Promocja europejskiej żywności.

Polska była także inicjatorem wprowadzenia tematyki kwestii obrotu nieruchomościami rolnymi. Sprawa ta, mimo, iż nie została wpisana do oficjalnego programu prezydencji, była przedmiotem intensywnych prac i konsultacji, zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i eksperckim. W ramach pierwszego spotkania Ministrów Rolnictwa GV4+3 została powołana ekspercka grupa robocza ds. oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE. Pierwsze jej spotkanie odbyło się 23 marca 2017 r. w Warszawie. Do prac tej grupy zostały oprócz krajów GV4+3 zaproszone inne kraje UE zainteresowane tą tematyką.

Dużym sukcesem polskiej prezydencji jest wypracowanie zbieżnego stanowiska ministrów rolnictwa państw GV4+3 w zakresie konieczności objęcia obrotu nieruchomościami rolnymi odrębnymi regulacjami prawnymi na poziomie UE. Współpraca ta może w przyszłości zaowocować wspólnym wystąpieniem w tej sprawie krajów naszego regionu do Komisji Europejskiej. Ponadto, zagadnienie to, z inicjatywy Polski, zostało wpisane do oficjalnego programu prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej i zgodnie z deklaracją Węgier, będzie kontynuowane podczas najbliższego roku.

W ramach realizacji priorytetów rolnych, polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej była gospodarzem dwóch formalnych spotkań ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Zorganizowała również spotkania robocze i eksperckie:

 1. 25-26 października 2016 r. w Warszawie: pierwsze formalne spotkanie ministrów GV4+3.
 2. 1-2 czerwca 2017 r. w Nadarzynie koło Warszawy: drugie formalne spotkanie Ministrów Rolnictwa GV4+3 przy okazji Międzynarodowych Targów Żywności Warsaw Food Expo.
 3. 2 marca 2017 r. w Warszawie: nieformalne spotkanie Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej przy okazji spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.
 4. 11 marca 217 r. w Jasionce koło Rzeszowa: robocze spotkanie Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem, podczas konferencji poświęconej przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej, w szczególności planowanym zmianom Wspólnej Polityki Rolnej.
 5. 23 marca 2017 r. w Warszawie: spotkanie eksperckie międzynarodowej grupy roboczej ds. oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE.
 6. 24-26 kwietnia 2017 r. w Rzeszowie: konferencja ekspercka Agencji Płatniczych państw grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii, zorganizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 7. 26 czerwca 2017 r. w Sofii: konferencja ekspercka pt. „Wyzwania dla WPR UE w kontekście nowej perspektywy finansowej. Rola projektów wielonarodowych w promowaniu europejskiej żywności”.

Przyjęte/Podpisane dokumenty:

 • Dokument polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej dotyczący WPR w kontekście przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 oraz propozycji uproszczeń w projekcie prawnym „omnibus”,
 • Wspólna deklaracja Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EU-13) do realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze rolnictwa, w tym biogospodarki,
 • Wspólna deklaracja Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r.
 • Konkluzje ze spotkań Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej

o Bułgarię, Rumunią i Słowenię, które odbywały się 26 października 2016 roku w Warszawie oraz 2 czerwca 2017 r. w Nadarzynie koło Warszawy.

Dokumenty przyjęte podczas spotkań zostały oficjalnie zaprezentowane przez polską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej podczas forum Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Źródło: MR i RW

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]