fbpx

Podsumowania, nowe produkty i szersze rejestracje Sumi Agro Poland

31 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez firmę Sumi Agro Poland (SAP). Omawiana tematy dotyczyły podsumowania sezonu 2017 w branży rolniczej oraz nowości z oferty SAP dla sektora rolnego i rozszerzeń dotychczasowych zastosowań środków ochrony roślin z portfolio koncernu.

Tomasz Malczewski, prezes zarządu Sumi Agro Poland, podsumował sezon 2017 w kontekście globalnego rynku środków ochrony roślin. Podkreślił, że jego wartość spada z roku na rok, ale duży spadek do wartości poniżej 50 mld dolarów, pierwszy raz w historii, odnotowano w 2016 r. T. Malczewski zwrócił uwagę, że globalnie wzrasta w rynku udział dostawców produktów generycznych i obecnie jest na poziomie 30%. Od kilku lat dużego przyspieszenie nabrał proces akwizycji i konsolidacji w branże środków ochrony roślin – dochodzi do łączenia firm, przejęć, następują zmiany organizacyjne, a także zmiany w paletach produktów. Zmiany te mają duże znaczenie dla rynku środków ochrony roślin globalnie, zatem także w Polsce.

Samasz loteria - baner

Od co najmniej dwóch dekad spada liczba wprowadzanych na rynek nowych substancji aktywnych. Spadają także nakłady na naukę i rozwój nowych środków ochrony roślin, znacząco od 2014 r, a środki są przesunięte na rozwój rynku nasion. Na świecie rośnie segment środków biologicznych, co jest także powiązane ze wzrostem areału upraw ekologicznych (+30% w latach 2010-2016), a to sprawia, że wzrasta globalnie zużycie niekonwencjonalnych technologii ochrony roślin. W tym kierunku idzie także SAP, wprowadzając do portfolio nowe produkty i technologie – biopestycydy i dyspensery feromonowe. SAP należy do 10 największych dostawców środków ochrony roślin w Europie.

Firma ma w R&D nowe molekuły japońskie, z których w przyszłości będzie inwestować we wprowadzenie jeszcze lepszych środków ochrony upraw. W planach jest stałe rozszerzanie rejestracji etykiet środków już znanych i rozpoznawalnych.

Na rynku ś.o.r w Polsce w ub.r. sytuacja była odwrotna niż w innych krajach – nastąpił wzrost wartości rynku w stosunku do roku 2016 r (fungicydów o 9%, insektycydów – o 5%, a herbicydów – o 2%). Wiąże się to z faktem, że nie tylko sezon był dość trudny dla rolników z ekstremalnym przebiegiem pogody, lecz także rolnicy coraz lepiej i w przemyślany sposób dbają o swoje uprawy.

-W Polsce branża boryka się za zapasami towarów po sezonach 2015, 2016 i 2017. Opóźnione były także wypłaty dopłat bezpośrednich – istotnego źródła finansowania gospodarstw rolnych. Na poszczególnych szczeblach dystrybucyjnych następuje spadek cen i marż, dochodzi do niskiej zyskowności sieci dystrybucyjnej, koniecznością kredytowania klientów przez dostawców. Coraz większym problemem jest także napływ do kraju środków podrabianych i nielegalny obrót. Stanowi to duże zagrożenie dla całego łańcucha żywności – przekazał T. Malczewski.

W 2017 r., z pozycji SAP, ważne było wprowadzenie na rynek nowych opakowań w postaci torebek wodnorozpuszczalnych produktu Mospilan 20 SP. Dla produktu i odbiorców zmiana ta jest bardzo wartościowa – nieliczne środki ochrony roślin są podawane na rynek w takiej formie. Technologia ta jest bardzo kosztowna, wymagająca rygorów w procesie produkcji. Mospilan 20 SP to insektycyd o wysokiej pozycji rynkowej nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, gdzie jest zarejestrowany. Także fungicyd Inazuma 130 WG wprowadzony w 2017 okazał się dużym sukcesem. Na rynku umocniła się także pozycja kluczowych w portfolio firmy produktów, takich jak Topsin 500 SC, Mospilan 20 SP, Yamato 303 SE i Kendo 50EW.

W ub.r. także w aneksie I znalazł się acetamipryd. Jest to dzisiaj jedyny insektycyd z grupy neonikotynoidów z tak długą perspektywą rejestracyjną w UE – na 15 lat. Wg raportu EFSA acetamipryd został zaklasyfikowany jako insektycyd o niskiej toksyczności dla pszczół.

W 2017 SAP wprowadził innowacyjną technologię feromonową w ochronie sadów – Isomate CTT – feromonowy bloker rozmnażania owocówki jabłkóweczki. Sukces tego produktu polega na jednorodnym i jednostajnym uwalnianiu się feromonów z produktu w ciągu sezonu w sadzie.

Sumi Agro Europe, podążając za trendem globalnym, zakupiła hiszpańską firmę Futureco Bioscience, producenta środków biologicznych z dużym działem R&D. W tym roku firma wprowadzi na rynek także kolejne środki z rynku „bio”.

Temat zmian w rejestracjach i nowych produktów kontynuował Paweł Banach, dyrektor rejestracji i rozwoju SAP. W 2017 r. po raz pierwszy na rynek wprowadzono środki Raikiri 100SC, Izonet Z oraz Biostymulatory Seipro. Rozszerzenia w etykietach nastąpiły w przypadku takich środków, jak Inazuma 130 WG, Topsin M 500 SC, Yamato 303 SE, Kendo 50EW i Ortus 05 SC.

Raikiri 100SC (s.cz. mezotrion, związek z grupy triketonów – 100 g/l) to herbicyd o działaniu układowym do zwalczania chwastów jedno- (chwastnica jednostronna) i dwuliściennych (fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, komosa biała) w kukurydzy. Może być stosowany w fazie 2-8 liści kukurydzy. P. Banach zwrócił uwagę na możliwość stosowania tego herbicydu jako mieszaniny zbiornikowej z preparatem Nisshin 040 SC (nikosulfuron), np. Raikiri 100 SC (0,75-1,0 l/ha) + Nisshin 040 SC (0,75 – 1,0 l/ha).

Nowością jest produkt Isonet Z – środek ochrony roślin w formie zawieszki (dyspensera), który zawiera feromon przeznaczony do wabienia i dezorientacji samców przeziernika porzeczkowca. Zalecana dawka na 1 ha plantacji to 300 dyspenserów. SAP ma dobre doświadczenia ze stosowaniem takich produktów niekonwencjonalnych, jak Isonet Z w innych krajach Europy zachodniej i południowej, także w uprawach ekologicznych.

Prelegent podkreślił nowość, jaką w portfolio firmy są biostymulatory pochodzące z firmy Futureco Bioscience – produkty w linii Seipro wspomagające wzrost i rozwój roślin. Pierwszy produkt zawiera aminokwasy pochodzenia roślinnego – Kaishi – jest to produkt z grupy antystresantów, do stosowania w okresie stresów biotycznych i abiotycznych (niekorzystne warunki pogodowe, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Pozwala na szybszą regenerację roślin. zalecany w uprawach roślin polowych, sadowniczych i warzywnych.

Drugi produkt – Kinactiv Initial – to ekstrakt z Ascophyllum nodosum i aminokwasy. Ma poprawiać zapylenie kwiatów oraz wzrost i rozwój zawiązków owoców. Zalecany w uprawie roślin jagodowych i warzyw, u których jakość owoców jest ściśle skorelowana z jakością zapylenia i zawiązania.

Trzeci produkt z tej grupy – Kinactiv Fruits – zawiera aminokwasy i makro – makroelementy. Jest zalecany do stosowania w uprawie m.in. jabłoni, wpływa na lepszy rozwój owoców, poprawia jakość, wybarwienie, wyrównanie i zwartość cukrów.

Inazuma 130 WG – w 2018 r. będzie miała nowe zastosowanie w rzepaku. Wiosną na szkodniki łodygowe, słodyszka rzepakowego, szkodniki łuszczynowe, jesienią – pchełkę rzepakową, tantnisia krzyżowiaczka, śmietkę kapuścianą, mszyce i mączliki. Zalecana dawka 0,2 kg/ha. Nowe zastosowania w uprawach małoobszarowych – rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami (mączlik ,wciornastki, mszyce czerwce, zmieniki), rośliny energetyczne (mszyce i inne szkodniki), pomidor i oberżyna (mszyce, wciornastki zmieniki), śliwa (mszyce, owocnice śliwowe, len włóknisty i len oleisty (pchełka lnowa, wciornstaki), tytoń.

Nowe zastosowania fungicydu Topsin M 500SC – w etykiecie obejmują choroby w uprawie rzepaku ozimego w dwóch terminach stosowania: wczesną wiosną i jesienią, w zależności od zwalczanych chorób.

W ochronie przed sprawcami takich chorób rzepaku, jak czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgniliznę kapustnych, termin stosowania zapobiegawczo to wczesna wiosna, zaraz po ruszeniu wegetacji w fazie rozwoju od początku wydłużania pędu do widocznego 3 międzywęźla (BBCH 30-33). Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Jesienią (w fazie 4-6 liści rzepaku; BBCH – 14-16) Topsin M 500SC wspomoże walkę ze sprawcami czerni krzyżowych, suchej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni i ograniczająco – kiły kapusty. Środek stosować jesienią, zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych, z zalecaną maksymalną dawką 1,2 l/ha.

W przypadku środka Yamato 303 SE rozszerzenie etykiety następuje o zastosowanie w uprawie pszenżyta ozimego. Nowa etykieta obejmie zwalczanie takich chorób, jak łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak, prawdziwy zbóż i traw. Środek Yamato 303 SE można będzie stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31), a maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania produktu to 1,5 l/ha.

Przy zwalczaniu chorób takich, jak mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septoriozy liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,5-1,75 l/ha. P. Banach polecał fungicyd stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59).

Kendo 50EW – od lipca 2017 r. obowiązuje nowa etykieta, która została rozszerzona o wszystkie gatunki zbóż – pszenżyto ozime i jęczmień ozimy do ochrony przed mączniakiem prawdziwym zbóż i traw. zalecana dawka 0,2-0,3 l/ha, zapobiegawczo lub przy wystąpieniu pierwszych objawów.

Ortus 05SC uzyska rozszerzenie etykiety od końca roku, które obejmie uprawy polowe, m.in. w buraku cukrowym do zwalczania przędziorka chmielowca. Zalecana dawka zastosowania 1,5-1,8 l/ha, można stosować z dodatkiem adiuwantu. Skuteczność zabiegu w dużej mierze zależy od technicznej strony zabiegu, co ma na celu dotarcie do miejsc zerowania przędziorków (dolne strony liści), dlatego zaleca się stosowanie eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych.

David Collinge, Regulatory Manager, Sumi Agro Europe podczas środowej konferencji prasowej podkreślił, że system rejestracyjny w UE jest coraz bardziej skomplikowany, a regulacja 1107/2009 wskazała nową koncepcję rejestracji środków ochrony roślin, np. kryteria zmian w zakresie środków tzw. zaburzaczy hormonalnych. Agencja ds. bezpieczeństwa żywności EFSA tworzy nowe zalecenia coraz trudniejsze i bardziej restrykcyjne do spełnienia przez dostawców środków ochrony roślin.

Większość substancji czynnych dopuszczonych do użytku w UE została zarejestrowana zgodnie z obowiązującą wcześniej ustawą 91/414 (dla każdego kraju inną). Bardzo niewiele jest dziś nowych substancji czynnych, z czego tylko garstka to insektycydy, co oznacza, że obecne na rynku substancje są już na rynku i włączone zostały zgodnie z poprzednio obowiązującą regulacją 91/414 EC. Nowa regulacja 1107/2009 obowiązuje dziś wszystkie substancje aktywne wchodzące na rynek.

D. Collinge wrócił uwagę, że nie wszystkie neonikotynoidy są jednakowe, niektóre z nich są pod większą presją od strony formalnej niż inne. Acetamipryd (s.cz. insektycydów Mospilan i Inazuma) jako substancja czynna przeszedł ścieżkę rerejestracji i został zaaprobowany do stosowania w UE na kolejne 15 lat, w szerokim zakresie roślin uprawnych.

Tekst i fot. Dorota Łabanowska-Bury

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.