Podlaska Izba Rolnicza o PROW 2014–2020

Podlaski Izba Rolnicza wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego organizuje konferencję pn. „Nowy PROW 2014–2020 szansą na rozwój polskiej wsi”.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r., w hotelu „Dwór Czarneckiego” – Kolonia Porosły 54A k/Białegostoku.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00. Na konferencji swoją obecność zapowiedział Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program spotkania

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: “WenQuanYi Micro Hei”; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: “Lohit Hindi”; font-size: 12pt; }

9.00 – 9.10

Przywitanie gości oraz oficjalne otwarcie konferencji – Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński, Wicemarszałek Mieczysław Baszko

9.10 – 11.10

Najważniejsze wyzwania stojące przed rolnictwem w nowym PROW 2014–2020 – Minister MRiRW Marek Sawicki

11.10 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 11.45

Zadania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie PROW 2014–2020 – Wicemarszałek Mieczysław Baszko

11.45 – 12.45

Działania Nowego Programu PROW 2014–2020 bezpośrednio kierowane do rolników

12.45 – 13.00

Dobre Praktyki działań edukacyjnych i rozwojowych w gminach wiejskich woj. podlaskiego – na przykładzie projektów pilotażowych i ponadnarodowych PO KL – Wiceprezes Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr – Michał Skarzyński

13.00 – 14.00

Dyskusja i zakończenie spotkania

14.00

Obiad

Podlaska Izba Rolnicza