Podlaska Izba Rolnicza wobec sytuacji w rolnictwie

Prezentujemy stanowisko Podlaskiej Izby Rolniczej, która wyrażając głębokie zaniepokojenie trudną sytuacja w rolnictwie domaga się podjęcia konkretnych działań od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wśród postulatów na pierwszym miejscu jest petycja podjęcia działań stabilizacyjnych na rynku mleka.
Ostatnie miesiące wykazały niepokojący spadek cen skupu mleka. Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywała to może mieć katastrofalne skutki dla polskiego mleczarstwa, w tym dla rolników producentów mleka. Województwo podlaskie jest regionem, gdzie mleczarstwo jest głównym źródłem utrzymania dla wielu rodzin rolniczych, staliśmy się zagłębiem mleczarskim” głównie dzięki determinacji i ciężkiej pracy naszych rolników. Rozwój nie byłby jednak możliwy bez wielkich inwestycji, które w zdecydowanej większości sfinansowane zostały z kredytów bankowych. Ostatnie spadki cen mleka nie gwarantują już zysków z produkcji, a jedynie pokrywają jej koszty. Dalsze spadki cen będą generowały straty a to może uniemożliwić spłatę zaciągniętych kredytów, pogrążając finansowo gospodarstwa.

PIR domaga się również od resortu rolnictwa zagwarantowania w nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej, środków na modernizację produkcji trzody chlewnej.
Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest dramatyczna. Niekorzystna sytuacja ekonomiczna i brak odpowiednich mechanizmów wsparcia spowodowało drastyczny spadek pogłowia, który obecnie jest w Polsce najniższy od ponad 50 lat, a w ciągu ostatniego dziesięciolecia zmniejszył się o jedną trzecią. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają, że trend spadkowy utrzymuje się, a efekt tej sytuacji jest powszechnie znany i przygnębiający bowiem Polska z eksportera netto wieprzowiny przekształciła się w jej importera.
Samorząd rolniczy Podlasia wnioskuje o wprowadzenie dopłat do eksportu mięsa na rynki poza granice Unii Europejskiej, a także wprowadzenie obowiązku umieszczania informacji o kraju pochodzenia mięsa, na etykiecie produktów. Ponadto mając na względzie interes Państwa, polskich rolników oraz bezpieczeństwo konsumentów domaga się wprowadzenia mechanizmów mających na celu odbudowanie populacji trzody chlewnej do poziomu co najmniej zabezpieczającego spożycie mięsa wieprzowego w Polsce, a także skutecznych działań na rynku wieprzowiny, aby nie doprowadzić do jego całkowitego załamania a co za tym idzie bankructwa polskich producentów trzody chlewnej.
Reprezentanci podlaskich rolników oczekują wyczerpującej informacji oraz szerokiej konsultacji z samorządem rolniczym spraw związanych z zapowiadanymi zmianami w opodatkowaniu rolników.
PIR postuluje również o umożliwienie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę rolników na godnych warunkach.
Zawód rolnika jest zawodem szczególnym, jego praca uzależniona jest od pogody a co za tym idzie trudno tu o zaplanowanie urlopu czy dnia wolnego. Zaś w przypadku rolników utrzymujących produkcję zwierzęcą, a w szczególności producentów mleka, wręcz nie ma o nim mowy. Rolnik nie ma uprawnień wynikających z kodeksu pracy, jego dzień pracy to często kilkanaście godzin, bez względu na to czy to ustawowy dzień roboczy czy też dzień wolny. Nierzadko rolnik nie ma zastępstwa nawet podczas choroby. Należy również pamiętać, że jest to często praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia (stosowanie środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, prace na wysokościach). Co ważne stworzenie możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę pozwoli na wymianę pokoleniową na wsi i jej odmłodzenie. Warto bowiem pamiętać, że wieś się “wyludnia” i zjawisko to na pewno się nasili w sytuacji gdy następca będzie musiał czekać do ok. 40 roku życia by mieć własny warsztat pracy.
Dalsze postulaty obejmują ograniczenie do minimum obszarów OSN (obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych) oraz bazowanie przy ich wyznaczaniu na rzetelnych i aktualnych badaniach dokonywanych przez instytucje do tego powołane. Podlascy rolnicy oczekują też na określenie okresu przejściowego na dostosowanie gospodarstw, które znajdą się na obszarach OSN do wymogów wynikających z tego tytułu, a także takie ustalenie wymogów, by nie kolidowały one z działaniami wynikającymi z realizacji Programów rolnośrodowiskowych.
Samorząd rolniczy Podlasia oczekuje też zwiększenia czasu antenowego na programy związane z rolnictwem.
Programy poświęcone tematyce rolniczej zajmują niewiele czasu antenowego, a ich emisja odbywa się zazwyczaj w godzinach niskiej oglądalności. Tymczasem rolnictwo to jedna z głównych gałęzi produkcji w naszym kraju i powinno się jej poświęcić więcej uwagi. Aktualnie obraz wsi bywa często przedstawiany skrajnie albo jako skansen albo jako miejsce gdzie bez ograniczeń “płyną” pieniądze. Domagamy się aby sprawy rolnicze były przedstawiane obiektywnie i rzetelnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności