Podlaska Izba Rolnicza świętuje 15-lecie samorządu rolniczego

30 stycznia odbędą się główne uroczystości jubileuszu 15-lecia reaktywowania samorządu rolniczego na terenie województwa podlaskiego. Gospodarzem obchodów jest Podlaska Izba Rolnicza. Uroczystości jubileuszowe uświetni nadanie sztandaru Podlaskiej Izbie Rolniczej.

Obchody jubileuszowe
Głównym dniem obchodów jubileuszowych jest poniedziałek, 30 stycznia 2012 roku. Tego dnia o godzinie 10.00 w Archikatedrze Białostockiej, przy ul. Kościelnej 2, odbędzie się msza święta celebrowana przez biskupa Edwarda Ozorowskiego Podczas mszy zostanie poświęcony sztandar Podlaskiej Izby Rolniczej. Dzień wcześniej, tj. 29 stycznia, sztandar będzie również poświęcony w obrządku prawosławnym podczas mszy celebrowanej przez Biskupa Jakuba w Katedrze św. Mikołaja przy ul. Lipowej 15. Dalsza część uroczystości rozpocznie się o godzinie 11.30 w Dworze Czarneckiego w Porosłach. Szczególnym punktem programu jubileuszu będzie wręczenie sztandaru Podlaskiej Izbie Rolniczej, ufundowanego przez Walne Zgromadzenie Delegatów PIR. Ponadto zostaną wręczone odznaczenia resortowe oraz osobom zasłużonym dla rolnictwa podlaskiego specjalne wyróżnienia i odznaczenia Podlaskiej Izby Rolniczej. Uroczystości uświetni występ chóru żeńskiego X LO w Białymstoku. Na jubileusz 15-lecia samorządu rolniczego na terenie woj. podlaskiego zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele organizacji rolniczych, przedstawiciele różnych instytucji, firm, delegaci i członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej.
Sztandar Podlaskiej Izby Rolniczej
Z okazji jubileuszu 15-lecia Podlaska Izba Rolnicza otrzymała swój własny sztandar. To wyjątkowy i ważny moment dla podlaskiego samorządu rolniczego. Sztandar ten będzie odtąd towarzyszył ważnym uroczystościom i wydarzeniom. Głęboka zieleń, wyszyte logo Podlaskiej Izby Rolniczej, napis W służbie podlaskiego rolnictwa” to awers sztandaru, którego historia rozpoczyna się 30 stycznia 2012 roku, w dniu uroczystego przekazania
i rozwinięcia sztandaru.
“Służba podlaskiemu rolnictwu to niezmierny zaszczyt, ale też ogromne wyzwanie” – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. – “Dlatego na rewersie sztandaru widnieje wizerunek Matki Bożej Hodyszewskiej, by jej opieka i wstawiennictwo obejmowało pracę i działania podlaskich rolników.”
Umieszczenie tego wizerunku stało się nie bez powodu. Otóż Matka Boża Hodyszewska jest szczególnie bliska sercom Podlasian – jest nazywana Królową Podlasia, a także Królową Pojednania. Wizerunek Matki Bożej na sztandarze podnosi ponadto jego rangę i oprócz wymiaru świeckiego nadaje mu również wymiar religijny.
“Ufundowanie sztandaru Podlaskiej Izby Rolniczej to ważny krok w nadawaniu znaczenia izby wśród różnych organizacji Podlasia” – wyjaśnia prezes PIR. – “Dla rolniczej społeczności sztandar ten stanie się symbolem Małej Ojczyzny, którą jest województwo podlaskie i podlaska wieś. Motto: “W służbie podlaskiemu rolnictwu” ma być inspiracją do aktywnego i skutecznego działania na rzecz rolników Podlasia.”
Działalność Podlaskiej Izby Rolniczej
Celem Podlaskie Izby Rolniczej jest rozwiązywanie problemów rolnictwa oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Do głównych zadań Izby należy sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także występowanie do organów administracji z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Od początku działania Podlaska Izba Rolnicza sporządziła około 5000 opinii w sprawach ważnych dla rolnictwa, a szczególnie dla rolnictwa podlaskiego. Dzięki temu udało się np. doprowadzić do zmiany aktów prawnych dotyczących zasad gospodarowania na terenach ONW oraz kwotowania mleka. Ostatnio sukcesem zakończyła się batalia o zmianę przepisów dotyczących uboju gospodarczego.
Podlaska Izba Rolnicza ponadto prowadzi działania na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych, prowadza analizy kosztów opłacalności produkcji rolnej, gromadzi, przetwarza i przekazuje informacje gospodarcze na potrzeby producentów rolnych, prowadzi doradztwo w zakresie działalności rolniczej oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów oraz udziela rolnikom bezpłatnych porad prawnych. Aby sprawnie realizować swoje zadania zostały powołane biura we wszystkich powiatach województwa podlaskiego. Dzięki temu pracownicy PIR są bliżej rolników i mogą na bieżąco udzielać porad, pomagać w wypełnianiu wniosków, przekazywać informacje czy też przyjmować sugestie i inicjatywy mieszkańców wsi.
Niewielkie, ale własne środki finansowe pozwoliły na stworzenie nowej siedziby w Porosłach. Ma to być prężne centrum instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, miejsce, gdzie rolnik otrzyma kompleksową pomoc w rozwiązywaniu nurtujących go problemów.
W przyszłości Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej chciałby doprowadzić do wzmocnienia pozycji oraz kompetencji samorządu rolniczego. Podlaska Izba Rolnicza chce być silnym pomostem między rolnikami województwa podlaskiego a administracją rządową i samorządową oraz mieć realny wpływ na decyzje, których skutki dotykają rolników z województwa podlaskiego.
Krótka historia Podlaskiej Izby Rolniczej
Minęło 15 lat od wprowadzenia “Ustawy o Izbach Rolniczych”, która pozwoliła na odnowienie się samorządu rolniczego w Polsce. Długo oczekiwana ustawa o izbach rolniczych dała możliwość do przeprowadzenia pierwszych w dziejach powojennej Polski wyborów powszechnych do samorządu rolniczego. Wybory odbyły się w 49 województwach, zgodnie z ówczesnym podziałem administracyjnym kraju. Zalążkiem obecnej, Podlaskiej Izby Rolniczej, były samorządy rolnicze trzech województw: białostockiego, łomżyńskiego
i suwalskiego.
Pierwsi prezesi Izb:
Suwalska Izba Rolnicza – Mirosław Borowski
Łomżyńska Izba Rolnicza – Szczepan Zalewski
Białostocka Izba Rolnicza – Jan Wnorowski
Wszystkie trzy izby rolnicze mimo, iż w początkach swojej działalności borykały się z różnymi problemami organizacyjnymi, rozpoczęły działania na rzecz rolników i rolnictwa ze swojego terenu oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami w Polsce i za granicą.
Tak było do 1999 roku, kiedy to przeprowadzono reformę ustrojową państwa i zmniejszono liczbę województw do szesnastu. Reforma ta miała wpływ także na samorząd rolniczy, gdyż od 1999 roku funkcjonuje 16 nowych Izb, obejmujących swoim zasięgiem tereny nowych województw.
1 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów z byłych wojewódzkich izb rolniczych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Wówczas to powołano Podlaską Izbę Rolniczą z siedzibą w Białymstoku (obecnie w Porosłach). I choć oficjalnie izba rolnicza województwa podlaskiego otrzymała wówczas nazwę, pod którą funkcjonuje do dziś, początki istnienia Podlaskiej Izby Rolniczej to działalność wspomnianych trzech izb rolniczych, które powstały na mocy ustawy z 1995 roku.
Składy dotychczasowych zarządów Podlaskiej Izby Rolniczej
I kadencja (1999 r. – 200 3r.):
Prezes – Krzysztof Tołwiński,
Wiceprezes – Tomasz Gietek,
Członkowie Zarządu – Halina Dondziło, Bożena Jelska-Jaroś, Jacek Kozakiewicz.

II kadencja (2003 r. – 2007 r.):
Prezes – Tomasz Gietek,
Wiceprezes – Zbigniew Dembowski,
Członkowie Zarządu – Bożena Jelska-Jaroś, Jarosław Zalewski, Arseniusz Artysiewicz.

III kadencja (2007 r. – 2011 r.):
Prezes – Tomasz Gietek,
Wiceprezes – Piotr Ślepowroński (w 2009 r. wiceprezesem była Pani Bogumiła Roszczyk-Parzych, natomiast od 2010 r. Pan Ryszard Łapiński),
Członkowie Zarządu – Bogumiła Roszczyk-Parzych, Zbigniew Dembowski, Witold Grunwald.

IV kadencja (od roku 2011):
Prezes – Grzegorz Leszczyński,
Wiceprezes – Ryszard Łapiński,
Członkowie Zarządu – Bogumiła Roszczyk-Parzych, Jan Zelkowski, Piotr Rusiecki.