Podczas żniw pamiętajmy o bezpieczeństwie!

Przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie pracy w gospodarstwie! W pierwszym półroczu br. do KRUS-u zgłoszono już 10 053 wypadki, a żniwa dopiero się rozpoczęły…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego podsumowała liczbę wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2015 r.
Do placówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS zgłoszono w tym czasie 10 053 wypadki. Jest to o 725 (7,2%) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej odnotowano ich w grupach: „upadek osób” (46%), „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” (13,2%) oraz „uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta” (12,1%).
Renata Struzik, źródło: KRUS