Podaż białka paszowego w UE

Komisja Europejska 14 listopada opublikowała zaktualizowane dane dotyczące podaży białka paszowego w Unii Europejskiej. Wynika z nich, że susza, która w 2018 roku wystąpiła w Europie miała znaczący wpływ na ogólną podaż paszy w latach 2018/19.

Poziom samowystarczalności UE i całkowitej podaży pasz spadł w porównaniu z poprzednimi latami. Samowystarczalność ta spadła z 80% do 77%, przy niższej dostępności paszy objętościowej, częściowo zastąpionej wyższym importem kukurydzy.

Całkowita podaż paszy spadła o 4%, do 83 milionów ton, ze względu na zmniejszoną wielkość stada bydła i trzody chlewnej. Kiszonki powstałe na bazie trawy i kukurydzy pozostają nadal głównym źródłem białka paszowego, stanowiąc 42% całkowitego zużycia paszy w UE. Ich udział w uprawach i nasionach oleistych wzrósł o 1% i wyniósł odpowiednio 26% i 23%.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że chociaż UE jest w pełni samowystarczalna w paszy objętościowej, to produkuje tylko 26% mączek z nasion oleistych (głównie mączki sojowej i rzepakowej) spożywanych przez sektor hodowli zwierząt w UE.

– Z powodu niższego zapotrzebowania na paszę zużycie wszystkich źródeł białka paszowego spadło w liczbach bezwzględnych. W kategorii „upraw” możemy zaobserwować przesunięcie w kierunku bardziej importowanej kukurydzy, a w kategorii „nasiona oleiste” niewielką zmianę w kierunku większej liczby mączek sojowych, kosztem mączki rzepakowej i słonecznikowej – informuje Komisja Europejska.

Źródło: KE

Opracował: Samuel Skrzysz