Podatek od wycofywanych owoców i warzyw

Ostatnio pojawiły się doniesienia, jakoby rolnicy, którzy pod koniec zeszłego roku skorzystali ze wsparcia na wycofywanie z rynku owoców i warzyw, teraz musieli zapłacić podatek od wycofywanych produktów.

W związku z kryzysem na rynkach rolnych UE, spowodowanych wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską, producenci owoców i warzyw oraz grupy producenckie w tym sektorze mogli skorzystać z tymczasowego unijnego wsparcia. Polegało ono na wypłacaniu dofinansowania na wycofywanie z rynku owoców i warzyw, zielonych zbiorów i niezbierania plonów. Polscy producenci korzystając z tej pomocy zastosowali się do wymogów, dostarczając owoce i warzywa do określonych jednostek organizacyjnych, będących organizacjami pożytku publicznego.

Wszystko by było dobrze, gdyby nie fakt, że teraz do rolników docierają sygnały, że producenci, którzy skorzystali z tej pomocy muszą zapłacić podatek od wycofywanych owoców i warzyw z rynku.

Zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwaną „ustawą o VAT”) podstawą opodatkowania (z zastrzeżeniem ust 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5), jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Analizując powyższy przepis należy jednoznacznie wnioskować, iż do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko te dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio związane z ceną konkretnego towaru czy konkretnej usługi.

Podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni wpływają na daną dostawę towarów lub świadczenie usług. Jeśli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne tj. na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Otrzymana forma wsparcia nie ma bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów, jak również nie wpływa na cenę dostawy czy dostaw towarów lecz stanowi zwrot poniesionych wcześniej wydatków na zakup owoców ich sortowanie, pakowanie oraz transport.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 16 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje oraz posiada dokumentację potwierdzającą przekazanie owoców na rzecz organizacji charytatywnych na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, iż była to szczególna forma pomocy z uwagi na wyjątkowe okoliczności, 8 października 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Finansów o jednoznaczną interpretację, która będzie wskazywała, że nie należy naliczać ani odprowadzać podatku od wycofywanych owoców i warzyw z rynku.

Renata Struzik, za: KRIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności