Pod rzepak i zboża ozime

Lubofos NK 10-0-12 jest przeznaczony do przedsiewnego nawożenie wszystkich roślin uprawnych jako nośnik azotu, potasu i składników drugoplanowych (magnezu i siarki). Pozwala na całkowite zaspokojenie potrzeb nawozowych względem azotu większości roślin jarych. Jest szczególnie polecany na plantacjach wymagających intensywnego nawożenia potasem i w stanowiskach o przynajmniej średniej zasobności w przyswajalny fosfor. N

Bardzo dobrze nadaje się do stosowania na glebach lekkich z natury ubogich w potas lub wyczerpanych z tego składnika. Nawóz może być stosowany do wczesno-wiosennego nawożenie rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Nadaje się na plantacje wieloletnie, które wykazują duże zapotrzebowanie na potas. Formuła nawozu łączy dostarczenie roślinie uprawnej azotu i innych składników, z regulacją zasobności gleby w przyswajalny potas.

Właściwości
Lubofos NK 10-0-12 jest nawozem wieloskładnikowym, granulowanym. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewowe. Ze względu na amonową formę azotu, która zwiększa rozpuszczalność związków fosforu glebowego, nawóz poprawia także zaopatrzenie roślin w fosfor. Nowy Lubofos NK 10-0-12 jest cennym źródłem łatwo przyswajalnych form siarki i magnezu, które są niezbędne dla roślin uprawnych oraz stymulują plonotwórcze działanie azotu.

Stosowanie
Najwyższą efektywność nawożenia uzyskuje się stosując Lubofos 10-0-12 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10 – 15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. W przypadku pogłównego stosowania na plantacjach zbóż ozimych i rzepaku ozimego nawożenie należy wykonać w miarę możliwości w okresie wczesno-wiosennym, tak aby maksymalnie ograniczyć straty azotu. Na użytkach zielonych wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego – po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.

Oprac. E.G.
na podst. mat. Luvena