Pod patronatem WRP: “Kryształowe Koniczyny” wręczone

Siostra Małgorzata Chmielewska, Witold Kuczyński oraz Marek Byczkowski, to trójka finalistów tegorocznej edycji konkursu Kryształowej Koniczyny” im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Edwarda Evans’ a, którego finał odbył się w dniu 23 października br., w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie (patrz zdjęcie).”

Celem konkurs, który organizuje Fundacja Edukacyjna 4 H, jest popularyzacja i nagradzanie działań na rzecz edukacji dzieci i dorosłych na terenach wiejskich. Redakcja Wiadomości Rolnicze Polska była patronem medialnym konkursu. Była to już ósma edycja tego Konkursu. Kandydatów do nagrody Kryształowa Koniczyna” zgłaszają marszałkowie województw. Do półfinału przechodzi 6 osób. Spośród nich komisja wyłania 3 finalistów. <img src=http://www.wrpnowe.home.pl/fotomoje/koniczyna.JPG align=right width=200

W tym roku zwyciężyła siostra M. Chmielewska (woj. świętokrzyskie) ze Wspólnoty Chleb Życia. W ramach programu “Przeciw bezrobociu na wsi świętokrzyskiej” Siostra zorganizowała gospodarstwo rolne, małą przetwórnię warzyw i owoców, w której wytwarza się ekologiczne przetwory według oryginalnych receptur pod marką “Spiżarnia Babuni”. Założyła tam też własną szkółkę starych drzew owocowych, zorganizowała stolarnię i szwalnię.
Drugie miejsce zajął W. Kuczyński z woj. mazowieckiego, instruktor tańca ludowego i folkloru kurpiowskiego. Założyciel i kierownik Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego “Czarniacy”. Pan Witold jest autorem referatów, regulaminów turniejów, wielu artykułów oraz scenariuszy widowisk. Prowadzi również kroniki wydarzeń kulturalnych. Jest gawędziarzem ludowym.
Trzecie miejsce zajął M. Byczkowski z woj. pomorskiego. Założyciel Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Z jego inicjatywy KUL zrealizował wiele projektów nastawionych na problematykę samorządności lokalnej. Zajmuje się edukacją regionalną, rozumianą przez niego jako wspieranie rozwoju kultury lokalnej oraz upowszechnianiem różnych form twórczości artystycznej.

Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Marietta Błaszkiewicz (woj. kujawsko -pomorskie) – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia “Żakus”. Podejmuje działania na rzecz integracji mieszkańców poprzez wspólną pracę, rozrywkę i zabawę, na rzecz kultury i sportu, pomocy społecznej oraz zmniejszanie bezrobocia. Jest jednym z aktywnych działaczy i założycieli Lokalnej Grupy Działania Fundacji Partnerstwo dla Krajny i Pałuk. <img src=http://www.wrpnowe.home.pl/fotomoje/koniczyna2.JPG align=left width=200
Zofia Langowska (woj. zachodniopomorskie) – wielki społecznik, osoba o ogromnym sercu, oddana dzieciom i młodzieży z regionu. Jej dom jest zawsze otwarty dla innych. Przyczyniła się do utworzenia Towarzystwa Pracy Twórczej i Szkoły Rzemiosła Artystycznego. Młodym ludziom stwarza szanse na lepsze życie, pracę i odnalezienia samych siebie. Przy jej zaangażowaniu powstał ośrodek wychowawczy.
Elżbieta Stachurska (woj. dolnośląskie) – dyrektor Szkoły Podstawowej, społecznik. Dzięki niej powstało muzeum “Mściwojska Oranżeria” , organizatorka “Wigilii Pokoleń, zainicjowała festyny rodzinne, dzięki niej działa zespół folklorystyczny “Mściwoje”, od 8 lat prowadzi klub 4H. Znana w swoim środowisku z niezwykłej aktywności i zaangażowania w sprawy eduakcji.

Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczał biskup Tadeusz Pikus oraz Helen Nelson. Galę uświetnił występ zespołu z kluby 4H Szewianeczki z gminy Bodzechów.
Głównym sponsorem konkursu był od 2004 roku Edward Piszek, obecnie po jego śmierci fundatorem nagród jest jego rodzina, którą co rok reprezentuje Helen Nelson, córka E. Piszka.
Ponadto sponsorami tegorocznej edycji konkursu byli: firma KPMG, Fundacja HPI, Krajowa Rada Izba Rolniczych, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, SGGW, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Fundacja Kopernikańska w Polsce, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, firma Antolak i firma Jantoń.

MS/WRP