Pod opieką ministra rolnictwa

Rząd przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzanie nad związanym z rolnictwem 21 spółkami Skarbu Państwa.

Rada Ministrów 3 stycznia przyjęła rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.

Jak ustaliliśmy, rozporządzenie to stanowi jeden z elementów reformy zarządzania majątkiem państwowym. Wynika z ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zgodnie z którą Rada Ministrów może przekazać wykonywanie praw z akcji Skarbu Państwa innemu członkowi Rady Ministrów, pełnomocnikowi Rządu lub państwowej osobie prawnej.

Poniże prezentujemy listę spółek przejętych przez resort rolnictwa po likwidacji Ministerstwa Skarbu.

 1. Lubelski Rynek Hurtowy z siedzibą w Elizówce;
 2. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy z siedzibą w Radomiu;
 3. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy z siedzibą w Broniszach;
 4. Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy z siedzibą w Zielonej Górze;
 5. Beskidzki Hurt Towarowy z siedzibą w Bielsku-Białej;
 6. Chłodnia Białystok z siedzibą w Białymstoku;
 7. Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego z siedzibą we Wrocławiu;
 8. Krajowa Spółka Cukrowa z siedzibą w Toruniu (czołowy producent cukru w Polsce);
 9. Małopolski Rynek Hurtowy z siedzibą w Tarnowie;
 10. Małopolskie Centrum Biotechniki z siedzibą w Krasnym;
 11. Podkarpackie Centrum Hurtowe “AGROHURT” z siedzibą w Rzeszowie;
 12. Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe z siedzibą w Białymstoku;
 13. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze z siedzibą w Gdańsku;
 14. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno z siedzibą w Trzemesznie;
 15. Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy “GIEŁDA HURTOWA” z siedzibą w Legnicy;
 16. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy “Giełda Elbląska” z siedzibą w Elblągu;
 17. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Bydgoszczy;
 18. Wałbrzyski Rynek Hurtowy z siedzibą w Wałbrzychu;
 19. Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza z siedzibą w Poznaniu;
 20. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach;
 21. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET z siedzibą w Pile.

Źródło: KPRM