Pod nadzorem PIORiN

Przyjęta 7 maja przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wdraża przepisy unijne dotyczące rynku nawozów.

Państwa członkowskie mają obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, odpowiedzialnego za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek, których zadaniem jest ocena zgodności produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych.

Ustawa powierza nadzór nad obrotem nawozami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zadania w tym zakresie realizowane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa będą finansowane ze środków zaplanowanych dla GIORiN i WIORiN w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz tych, które będą zaplanowane w ustawach budżetowych na lata następne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności