Początek kampanii “Stół Pełen Smaków”

Dziś odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca dwuletnią kampanię promocyjną “Stół Pełen Smaków”. Projekt kampanii “Stół Pełen Smaków” zgłoszony został przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – UPEMI. Jest to kolejny zaakceptowany przez Komisję Europejską program dotyczący mrożonej, schłodzonej lub świeżej wołowiny, wieprzowiny i cielęciny oraz produktów opartych na tych składnikach. N

Otwierający konferencję podsekretarz stanu Marian Zalewski zwrócił uwagę na konieczność podejmowania intensywnych działań promocyjnych, które powinny wspomóc eksport naszej żywności. Przypomniał, że jesteśmy znaczącym rolniczo krajem w Unii Europejskiej, a ponadto posiadamy doskonałe produkty żywnościowe. Produkty te jednak trzeba w odpowiedni sposób przedstawić konsumentom, zwłaszcza w tak odległych krajach, jak Korea Południowa, czy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. “Bez promocji nie da się zdobywać nowych rynków” – powiedział sekretarz stanu Marian Zalewski i zwracając się do przedstawicieli mediów zaapelował – “chciałbym prosić, abyście Państwo byli przyjaciółmi tej dwuletniej kampanii. Mamy czym się pochwalić i warto, aby inni poznali nasze wyśmienite wyroby”.

Uczestniczący w konferencji prezes Agencji Rynku Rolnego Władysław Łukasik poinformował, że budżet rozpoczynającej się właśnie kampanii informacyjno-promocyjnej wynosi 2 mln 322 mln euro. Projekt kampanii “Stół Pełen Smaków” zgłoszony został przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – UPEMI. Jest to kolejny zaakceptowany przez Komisję Europejską program dotyczący mrożonej, schłodzonej lub świeżej wołowiny, wieprzowiny i cielęciny oraz produktów opartych na tych składnikach.Dwuletnia kampania adresowana jest do producentów i konsumentów z Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Celem zaplanowanych działań promocyjnych i informacyjnych jest zbudowanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku produktów mięsnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Jak podkreślił podsekretarz stanu Marian Zalewski warto, aby przy tej okazji szeroko została zaprezentowana polska oferta.

Już wkrótce, 29 czerwca, w dniu rozpoczęcia prestiżowych targów Fancy Food w Nowym Yorku rozpocznie się oficjalnie na rynku amerykańskim kampania “Stół Pełen Smaków”.

źródło: ministerstwo rolnictwa
opr. MS/Wrp.pl