Poćwicz wypełnianie wniosku – nabór potrwa tylko kilka dni!

Wciąż jeszcze nie został ogłoszony nabór wniosków o wparcie de minimis dla producentów trzody chlewnej i ryb słodkowodnych. ARiMR opublikował jednak projekty wniosków, aby móc się z nimi zapoznać i „poćwiczyć” jego wypełnianie, bo czasu na to będzie bardzo mało – terminem końcowym naboru wniosków będzie 14.grudnia.

Wspominaliśmy już ostatnio o wsparciu dla producentów trzody chlewnej oraz hodowców ryb słodkowodnych, które już wkrótce będzie dostępne. Wciąż jednak czekamy na opublikowanie znowelizowanego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw – moment ten będzie sygnałem do rozpoczęcia przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o tę pomoc. Będą one przyjmowane dzień po opublikowaniu nowych przepisów, ale tylko do 14.grudnia 2015 roku. Moment ten nastąpi więc lada chwila.
 
Do tego czasu warto więc się odpowiednio przygotować, aby później nie tracić niepotrzebnie czasu i przegapić czas składania wniosków. Dlatego też ARiMR opublikował projekty wniosków o przyznanie takiego wsparcia. Ale, pamiętajmy – NIE SĄ TO JESZCZE WZORY WNIOSKÓW, KTÓRE BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ DO AGENCJI! Dlatego też nie można ich składać w powiatowych biurach. Opublikowane dokumenty są tylko po to, aby zapoznać się z dokumentem i „poćwiczyć jego wypełnianie” tak, aby w momencie ogłoszenia naboru wniosków być przygotowanym na uzupełnienie wszystkich wymaganych danych.
 
Po ogłoszeniu naboru, wnioski będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc. Tak krótki termin przyjmowania wniosków wynika z tego, żeby jak najszybciej wypłacić poszkodowanym pomoc finansową, a całą operację zakończyć do 31 grudnia 2015 r.
 
Projekt wniosku o pomoc finansową dla producentów trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji dostępny jest pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/pomoc_biasekuracja_i_hodowla_ryb_grudzien_2015/projekt_wniosku_-_bioasekuracja.pdf 
 
Projekt wniosku o pomoc finansową dla hodowców ryb słodkowodnych dostępny jest pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/pomoc_biasekuracja_i_hodowla_ryb_grudzien_2015/projekt_wniosku_-_ryby_susza.pdf 
 
Renata Struzik, źródło: ARiMR