PO żąda odwołania Andrzeja Leppera

Na dzisiejszej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, komisja sprawozdawcza stosunkiem głosów 14 za, 13 przeciw, (2 głosy wstrzymujące się) przyjęła uzasadnienie wotum nieufności dla ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Wniosek uzasadniał Poseł Waldemar Szadny z PO. Jutro odbędzie się głosowanie w Sejmie nad w/w wnioskiem.

W przyjętym przez posłów komisji sprawozdawczej, uzasadnieniu wniosku o wotum nieufności wobec Andrzeja Leppera, czytamy m.in., że Andrzej Lepper utracił zdolność i wiarygodność kierowania ministerstwem rolnictwa oraz podległymi mu agencjami i funduszami, przez kilka miesięcy doprowadził do pogłębienia problemów polskiego rolnictwa, jest odpowidzialmny za postępujące w minionym roku zubożenie społeczeństwa na wsi. PO wini również ministra rolnictwa za impas w rozmowach o odblokowanie wschodnich granic dla polskiego mięsa.
W uzasadnieniu Platforma przypomina, że wielokrotnie zwracała się do Premiera o odwołanie ze stanowisko ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Jak na razie bezskutecznie.
Czy tym razem Andrzej Lepper zachowa stanowisko?

MS