PO RYBY do ARiMR

Od 6 lipca do 3 sierpnia 2012 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach środka 3.1 Działania wspólne”, która należy do Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013. Pomoc może być wykorzystana m.in. na tworzenie lub restrukturyzację uznanych organizacji producentów ryb.”

Przez pierwsze 14 dni naboru, czyli od 6 do 19 lipca przyjmowane będą tylko wnioski o przyznanie pomocy na tworzenie nowych lub restrukturyzację istniejących uznanych organizacji producentów ryb. Będą one mogły także złożyć wnioski o przyznanie wsparcia na opracowanie lub realizację istniejących planów poprawy jakości produktów rybnych. Preferencje dla uznanych organizacji producentów ryb w przyznawaniu pomocy w ramach PO RYBY 2007 – 2013, jak podaje Departament Komunikacji Społecznej ARiMR, wynikają z kilku czynników. Przede wszystkim takie organizacje są gwarantem wysokiej jakości produktów wytwarzanych przez ich członków. Ponadto zorganizowanym grupom, łatwiej jest konkurować na rynku europejskim i światowym poprzez np. odpowiednią promocję i działania marketingowe. Ważne jest także, iż to grupy producentów mają bardzo duży wpływ na stabilne ceny produktów rybnych.

Od 20 lipca do 3 sierpnia będzie można składać w ARiMR wnioski na wszystkie operacje objęte zakresem środka 3.1 Działania wspólne”, które dotyczyć mogą m.in. poprawy kwalifikacji zawodowych realizowanych podczas szkoleń, praktyk, seminariów czy konferencji, a także dofinansowanie kosztów współpracy pomiędzy naukowcami i podmiotami działającymi w sektorze rybackim. Ponadto wnioskodawcy będą mogli się ubiegać się o wsparcie na promocję selektywnych metod i narzędzi połowowych czyli np. używanie sieci o odpowiednio dużych oczkach, uniemożliwiających połów zbyt małych ryb, jak również o dofinansowanie działań propagujących poprawę higieny, warunków i bezpieczeństwa pracy.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o wsparcie.
Pomoc przyznawana jest do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce “PO Ryby 2007-2013”.
Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności