Po dopłaty po raz dziewiąty

Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.

Już po raz dziewiąty polscy rolnicy będą mogli składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), wynikające z WPR. O wszystkie te płatności za 2012 rok można się ubiegać składając wspólny wniosek. W tym roku wszyscy, którzy złożą wnioski od 15 marca do 15 maja br., mogą liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości. Natomiast osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca, otrzymają płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
W systemie płatności bezpośrednich, z których w ubiegłym roku skorzystało ponad 1,3 mln rolników, od roku 2012 zostały wprowadzone zmiany. Wprowadzono nową płatność do tytoniu (o wysokiej jakości). Od tego roku ARiMR będzie dodatkowo będzie realizowała płatność niezwiazaną do tytoniu i płatność niezwiazaną do skrobi. Dotychczas płatności te były realizowane przez Agencje Rynku Rolnego. Następna zmiana dotyczy rozszerzenia listy do siedmiu województw objętych płatnościami do owiec: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie. Ponadto w miejsce przejściowej płatności z tytułu owoców miękkich została wprowadzona oddzielna płatność do owoców miękkich.
Rolnicy mogą także wnioskować o pomoc z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. O takie wsparcie corocznie ubiega się ponad 700 tysięcy rolników, którym w zeszłym roku wypłacono z tego tytułu 1,3 mld zł. W Polsce ponad połowa gruntów użytkowanych rolniczo kwalifikuje się do objęcia takim wsparciem.
Z kolei rolnicy, którzy zamierzają prowadzić lub już prowadzą działalność rolniczą zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego, mogą ubiegać się o płatności rolnosrodowiskowe. Można skorzystać z dziewięciu pakietów, a w każdym jest kilka wariantów do wyboru. Program ten ma zapewnić na terenach wykorzystywanych rolniczo jak największą różnorodność przyrodniczą, ochronić zagrożone gatunki zwierząt i siedliska dzikich ptaków. Z tego wsparcia w 2011 roku skorzystało około 110 tysięcy rolników, którym Agencja wypłaciła około 1,2 mld złotych.
Departament Komunikacji Społecznej ARiMR