Płuca Europy

21 marca obchodzony był  Międzynarodowy Dzień Lasów, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym roku odbywał  się on pod hasłem „Lasy i zrównoważone miasta”.

W Międzynarodowy Dzień Lasów Copa i Cogeca podkreślają rolę, jaką lasy odgrywają dla bardziej zrównoważonych miast i znaczenie maksymalizacji ich potencjału.

– Lasy są płucami Europy. Odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, aby miasta były bardziej zrównoważone. Drzewa w miastach pomagają poprawić jakość powietrza i zdrowie ludzi, a także zmniejszyć poziom hałasu. Tereny zielone w miastach – lasy i parki – oferują także wiele potrzebnych miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańcom miast. Jednocześnie pomagają w dekarbonizacji sektora transportu, który ma kluczowe znaczenie w tętniących życiem miastach. Ważne jest dla nas, że nadchodzący wniosek Komisji Europejskiej w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii (OZE) nie ogranicza potencjału sektora rolnictwa i leśnictwa do przyczyniania się do tych rozwiązań klimatycznych  – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca .

Jak zaznacza Copa – Cogeca Międzynarodowy Dzień Lasów obchodzony jest na całym świecie, aby przypomnieć społeczności, że lasy są naszą przyszłością, zapewniając nam czyste powietrze i wodę, chroniąc różnorodność biologiczną, zapewniając zatrudnienie na obszarach wiejskich i działając jako bufor przeciw zmianie klimatu.

Źródło: Copa – Cogeca