Plony zbóż w Unii Europejskiej

Szacuje się, że plony zbóż w Unii Europejskiej w bieżącym roku osiągnęły 5,03 t z 1 ha, czyli były o 11,1% wyższe niż rok wcześniej. Zbiory pszenicy wzrosły – głównie na skutek zwiększenia się plonów – o 17,4%. N


W bieżącym roku pogoda sprzyjała uprawom. Zima była stosunkowo ciepła, a poziom opadów na większości terenów przekroczył średnią. Plony pszenicy miękkiej we Francji wyniosły 7,45 t z 1 ha (wzrost o 16,2% w porównaniu z 2007 r.), w Niemczech – 7,33 t z 1 ha (wzrost o 5,2%), a w Wielkiej Brytanii – 7,96 t z 1 ha (wzrost o 8,3%). W porównaniu ze średnia pięcioletnią plony tego zboża w Danii wzrosły o 10%, a w Portugalii i Estonii – o 24%. Tylko w Polsce, na Łotwie i Litwie plony pszenicy spadły z powodu suszy.

Plony jęczmienia wzrosły w Unii średnio o 5% w porównaniu z 2007 r. W porównaniu ze średnią pięcioletnią największy wzrost zanotowano w Hiszpanii (wzrost o 23,5%). Plony kukurydzy w 27 krajach Unii były o 20,1% większe od średniej pięcioletniej. Na Węgrzech i w Rumunii – na terenie dwu największych europejskich producentów kukurydzy – plony tego ziarna znacznie wzrosły. Na Węgrzech wzrost ten wyniósł 21% w porównaniu ze średnią pięcioletnią i blisko 100% w porównaniu z 2007 r. W Rumunii plony kukurydzy zwiększyły się o 123% w porównaniu z 2007 r. Z wyjątkiem Grecji, we wszystkich krajach Unii plony były wyższe od średniej pięcioletniej.

(Agra Europe 2008, nr 2323, s. M/3)
W.M.
foto: Wrp.pl