Płatności także do zniszczonych upraw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności atmosferyczne niszcząc uprawy przysługują płatności bezpośrednie.

Rolnik, u którego wystąpiły takie szkody na działkach rolnych, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności powinien, w terminie 10 dni od daty ustania nadzwyczajnych zjawisk, dostarczyć kierownikowi biura powiatowego ARiMR dokumenty potwierdzające wystąpienie szkód na jego polach. Jednym z nich musi być protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę.