Płatności cukrowe prawie wypłacone

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała płatności cukrowe za 2007 r. dla ponad 51 tys. rolników.

Płatności te otrzymało ok. 85% wnioskodawców. Na konta bankowe tych plantatorów przelane zostało ponad 385 mln zł.
Pozostałe 9 tys. plantatorów, którzy złożyli wnioski o płatności cukrowe w 2007 r., otrzyma pieniądze z tego tytułu do końca maja br.

opr. MS, Wrp.pl