Płatności bezpośrednie za 2015 rok

Płatności bezpośrednie rolnikom w Polsce wypłaca się w okresie od 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego. W roku 2015 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,355 mln rolników. Całkowita kwota przewidziana na ten cel wynosi ok. 14,495 mld zł.

Obecnie w Polsce system wsparcia bezpośredniego obejmuje 18 różnych rodzajów płatności, z których większość stanowi nowe schematy pomocowe niestosowane w ubiegłych latach. Zmiany wynikające z konieczności wdrożenia nowych przepisów UE wymagały podjęcia szeregu działań przygotowawczych, w tym także budowę nowego systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw. W trakcie prac nad jego wdrożeniem wystąpiły opóźnienia, które nie pozwoliły na jego pełne uruchomienie w zakładanym terminie.

Od   1 do 30 grudnia  2015 roku ARiMR  przekazała na konta bankowe ok. 252 tys. rolników 256 mln zł. Płatności realizowane w grudniu 2015 r. dotyczyły rolników, którzy ubiegają się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności do krów, płatności do bydła i płatności do kóz. Jednocześnie wobec tych rolników nie są stosowane żadne zmniejszenia płatności, nie zostali oni wytypowani do kontroli na miejscu a ponadto kwota płatności bezpośrednich nie przekracza 2000 euro, tj. 8 489,6 zł.

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone są obecnie intensywne prace, by w lutym 2016 roku w pełni udrożniona została funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiająca pełną kontrolę administracyjną i naliczanie pozostałych płatności. Wtedy będą naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych 35–40% rolników, czyli ok. 500 tys. osób, które złożyły wnioski o ich przyznanie wiosną 2015 r.

Płatności dla rolników zobowiązanych do utrzymywania obszarów proekologicznych i wytypowanych do kontroli na miejscu planowane są do realizacji od kwietnia 2016 r. Termin ten może ulec przyspieszeniu, gdyż cały czas , jak udało się nam dowiedzieć prowadzone są w AR i MR  dodatkowe uzgodnienia z wykonawcą systemu informatycznego.

Na zrealizowanie dopłat bezpośrednich za 2015 r. ARiMR ma czas, zgodnie z prawem unijnym, do 30 czerwca 2016 r. i z całą pewnością, jak zapewnia, wywiąże się z tego zadania w tym terminie.

Obi oba